Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Nieuwsbrief FiscKwartaal(tje) 2 - Mei 2021

Tips voor de ondernemer

• TVL weer gewijzigd en verder verhoogd

• Maak tijdig gebruik van Regeling bedrijvenschade coronarellen

• Registreer voor éénloketsysteem e-commerce

• Zet tijdig oudedagsreserve om in lijfrente voor premieaftrek in 2020

• Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2020

Tips voor de DGA

• Houd ingangsdatum ODV in het oog

• AOW-leeftijd ook relevant bij extern onderbrengen ODV-kapitaal

• Nieuwe regels stichtingen en verengingen

Tips voor werkgevers en werknemers

• Aanvragen betalingsregeling NOW-terugbetalingen

• Langer versoepeling onbelaste vaste reiskostenvergoeding

• Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen

• Einde NOW in zicht of toch niet?

• Eenzijdig eigen pensioenbijdrage invoeren, mag dat?

• Controle thuiswerkende werknemers – wat kan en wat niet

• Vrijstelling RVU-heffing ook voor lopende uitkeringen

Tips voor elke belastingbetaler

• Loket heffingsvermindering verduurzaming huurwoningen weer open

• Uw woning isoleren met subsidie

• Alles goed regelen zonder testament

• Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

Gerelateerde bestanden