Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Nieuwsbrief FiscKwartaal(tje) 2 - mei 2022

Tips voor de ondernemer

• Laatste kans voor vaststellingsverzoek eerste drie TVL-periodes

• Meer tijd voor vaststelling TVL Q3 2021

• Belastingschulden terugbetalen

• Bijzonder uitstel van betaling en aanslagen 2022

• Is schuldsanering een optie?

• Wees op tijd met omzetten oudedagsreserve in lijfrente voor premieaftrek in 2021

• Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2021

• Ondernemersloket sancties Rusland

• Nieuwe subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal

• Betaaltermijnen grootbedrijven aan mkb verkort

Tips voor de DGA

• Grens excessief lenen bij de eigen bv gaat omhoog

• UBO-deadline verstreken - wat nu?

Tips voor werkgevers en werknemers

• Loket definitieve vaststelling NOW 5.0 open

• Lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding

• Vergoedingen voor laadpaal en elektriciteit auto van de zaak

• Start betaald ouderschapsverlof

• Loon doorbetalen bij uitval uit passende arbeid na wachttijd WIA?

• Geen verbod meer op nevenwerkzaamheden, tenzij….

• Premievordering pensioenfonds met terugwerkende kracht

Tips voor elke belastingbetaler

• Jubelton al in 2023 omlaag

• Stand van zaken herstel box-3-heffing

• Verduurzaam uw verhuurde woningen met subsidie

• Energieprijzen tijdelijk omlaag

• Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt?

• Voortaan register en kwaliteitseisen voor incassobureaus

Gerelateerde bestanden