Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Nieuwsbrief FiscKwartaal(tje) 3 - Augustus 2023

Nieuwsbrief FiscKwartaal(tje) 3 - Augustus 2023

Tips voor ondernemers

• Belastingdienst doet tijdelijk stapje terug bij saneringsakkoord

• Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

• BOR wordt minder bar en boos

• Btw over vergoeding voor wegwerpplastic

• Vraag tijdig TEK aan

• Subsidie duurzame inzetbaarheid nu ook voor bedrijven

• Verkorte betaaltermijn aan mkb voor álle grootbedrijven

• Loket landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties open

• Deadline nadert voor aanvraag subsidie praktijkleren

Tips voor de DGA

• Tijdelijk bevriezen belastingrente

• Digitaal uw bv oprichten

Tips voor werkgever en werknemers

• Sinds 1 juli visies op re-integratie vastleggen

• Meer duidelijkheid over hoge en lage WW-premie

• Uitzendcontract eindigt niet meer bij ziekte

• Onregelmatigheidstoeslag ook over bovenwettelijke vakantiedagen

• Controleer definitieve Wtl-beschikking 2022!

• Niet (tijdig) genoten vakantiedagen vervallen niet zomaar

• Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023

Tips voor elke belastingbetaler

• Gewijzigde regeling wettelijke schuldsanering

• Duidelijkheid over restant STAP-budget 2023

• Controle kwaliteit incassobureau verbeterd

• Belastingrente overige belastingen verhoogd

• Strengere eisen voor verhuurders woningen

Gerelateerde bestanden