Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Nieuwsbrief FiscKwartaal(tje) mei 2020

Nieuwsbrief FiscKwartaal(tje) mei 2020

Tips voor de ondernemer

• Ondernemen in coronatijd

• Tozo: inkomensondersteuning en lening

• TOGS – het Noodloket: hulp bij vaste bedrijfslasten

• Uitstel van belastingbetaling aanvragen

• Versoepeling urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

• Kwijtschelding of beëindiging van de huur

• Andere activiteiten in uw huurpand

• Winkelhuur later betalen

• Terugvragen van btw bij oninbare vorderingen

Tips voor de DGA

• Een bv in coronatijd

• De DGA en de Tozo

• DGA-loon vaak niet vergoed uit NOW-regeling

• Tijdelijk lager gebruikelijk loon

• Eerder verlies 2020 verrekenen

• Uitstel beperking excessief lenen

Tips voor werkgevers en werknemers

• Werkgever in coronatijd

• NOW-regeling – tegemoetkoming in de loonkosten

• Meer vrije ruimte voor MKB-werkgevers

• Versoepeling administratieve verplichtingen

• Geen overwerkbepaling lage WW-premie voor alle werkgevers

• Verbod opname vakantiedagen na corona – kan dat?

• Geen aanpassing vaste reiskostenvergoeding

• Intrekken goedgekeurde vakantie – kan dat dan wel?

Tips voor elke belastingbetaler

• De ongewone coronacrisis

• Versoepeling fiscale gevolgen betaalpauze hypotheeklasten

• Borgstellingsregeling NHG

• Verlenging tijdelijke verhuur woonruimte

• Ondersteuning nodig?

Gerelateerde bestanden