Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Nieuwsbrief FiscKwartaal(tje) oktober 2018

Tips voor de ondernemer • Laag btw-tarief digitale publicaties • Versterking positie franchisenemers • Help! Uw leverancier komt zijn verplichtingen niet na • NHG-hypotheek voor ondernemers na 1 jaar

Tips voor de DGA • Maatregelen tegen veel lenen bij uw bv • Bijtelling auto telt mee voor gebruikelijk loon • Voorkom hoofdelijke aansprakelijkheid bij turboliquidatie • Van eenmanszaak naar bv: zeg vrijwillige ZW-verzekering op • Ingangsdatum ODV-uitkeringen

Tips voor werkgevers en werknemers • Zieke werknemer houdt recht op leaseauto • Verzoek om verkorting duur loonsanctie ten onrechte geweigerd • Hogere bijtelling voor elektrische auto’s • Uitbreiding recht op transitievergoeding • Gebruik fictief BSN mag niet • Zwangere werkneemster moet medische verklaring voortaan zelf bewaren • Heeft uw zieke oproepkracht recht op loon? • Reageer tijdig op een verzoek om arbeidstijdverkorting • Werknemer moet arbeidsongeschiktheid melden bij pensioenfonds

Tips voor elke belastingbetaler • Aftrek monumentenpanden vervalt; aftrek scholingsuitgaven nog niet • Percentages forfaitair rendement in box 3 voor 2019 • Aflossen eigenwoningschuld niet altijd de beste keuze • SDE+ subsidie (zonnepanelen) open • Bewaar oude aangiften • Vraag tijdig voorlopige aanslagen aan en verlaag uw box-3-grondslag • Meer kinderbijslag en kindgebonden budget in 2019

Gerelateerde bestanden