Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Nieuwsbrief Startpunt 2022

Startpunten voor de ondernemer

Uitstel van betaling maar wel tijdig aangifte doen

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

Minder ondernemersaftrek

Invorderingsrente later stapsgewijs omhoog

Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden

eHerkenning voor uw btw-aangiften

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s

Meer MIA in 2022

Tijdig TVL Q4 2021 aanvragen

Ook TVL Q1 2022

OVK-subsidie voor land- of tuinbouw verlengd

Start rente en aflossing Tozo-lening

Langer vereenvoudigde Bbz

Meld achterstallige betalingen

Coronasteun andere sectoren

Energielabel C wordt must voor kantoorpanden

Handelsregister schermt woonadressen af

Startpunten voor de DGA

Wijzigingen in eerste schijf en hoge tarief

Verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar

Verrekening voorheffingen beperkt

Belastingrente verhoogd

In 2022 hoger gebruikelijk loon

Heeft u al aan uw UBO-verplichting voldaan?

Beperk stand van uw rekening-courant

Startpunten werkgevers en werknemers

Vrije ruimte WKR terug naar oude niveau

Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Hogere bijtelling privégebruik emissieloze auto

Wijziging bij gelijktijdig privégebruik meerdere auto’s

Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af

Tijdig NOW 5.0 aanvragen

Data aanvraag definitieve vaststellingen NOW-periodes

NOW 6.0 op komst

Minder premie Zvw

Herziening Awf-premie bij meer-uren

Minder S&O-afdrachtvermindering

Aangepaste loongrens Whk-premie

LIV en jeugd-LIV

LKV’s aanvragen

Start gedifferentieerde Aof-premie

Pensioenkeuzes maken

Strafheffing besparen bij vervroegd pensioen

Startpunten voor alle belastingbetalers

Tariefschijven en heffingskortingen

Wijzigingen eigen woning

Invordering belastingschulden versoepeld

Opnieuw minder kostenaftrek

Wijzigingen in box 3

Overdrachtsbelasting en onvoorziene omstandigheden

STAP-budget stap dichterbij

Maximale uurprijzen kinderopvangtoeslag

Denksportorganisaties opgelet

Herstel recht huurtoeslag na huurgrensoverschrijding

Vermogensgrens zorgtoeslag verhoogd

AOW-leeftijd omhoog

Minder verhuurderheffing

Verlaging energiebelasting

Snel subsidie aanvragen voor aankoop of lease elektrische personenauto

Wijzigingen in de schenkingsvrijstellingen

Gerelateerde bestanden