Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Nieuwsbrief Startpunt 2023

Startpunten voor de ondernemer

Steeds minder zelfstandigenaftrek

Extra afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen

Meer aftrek speur- en ontwikkelingswerk

Ondernemersaftrek verder beperkt

FOR afstorten of niet?

Tariefsverhoging frisdrankbelasting uitgesteld

Invorderingsrente verhoogd

Opgave uitbetaalde bedragen aan derden

Voortgang TEK-regeling

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

Benut Subsidieregeling Emissieloze bedrijfsauto’s

Benut BMKB-Groen om te investeren in duurzaamheid

Geef tijdig werkelijke omzet OVK Q4 2021 en Q1 2022 door

Sluiting loket POP3+2022-subsidie nadert

Tegemoetkoming voor steeds minder mest uitrijden

Einde aanvraagperiode vaststelling TVL Q1 2022 nadert

Startpunten voor de DGA

Gebruikelijk loon anders berekenen

Box-2-tarief nog onveranderd

Eerste schijf verlaagd en tarief verhoogd

Beperk de stand van uw rekening-courant

Extra afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen

Overgangsregeling uitzondering innovatieve start-ups

Vraag voorlopige verliesverrekening aan

Betalingskorting afgeschaft

Tijdig UBO’s trust registreren

Startpunten voor werkgevers en werknemers

Meer vrije ruimte

Hogere reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Meer bijtellen voor emissieloze auto van de zaak

Herstel toegepast anoniementarief

Keuze verplicht voor vergoeden ET-kosten

Toch geen einde lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding

Deadline renseigneringsplicht betalingen aan derden nadert

LKV’s aanvragen

Hoger maximumbijdrageloon maar lagere premiepercentage Zvw

Ook in 2023 meer LIV

Verlaging Aof-premie kleine werkgevers

Forse stijging minimumloon

Dien tijdig vaststellingsverzoek in voor NOW 3

Bereid u voor op het nieuwe pensioenstelsel

Beperk strafheffing bij vervroegd pensioen

AOW-leeftijd omhoog

Maximum transitievergoeding verhoogd

Startpunten voor alle belastingbetalers

Tarieven en heffingskortingen

Wijzigingen eigen woning

Minder kostenaftrek

Overbruggingsbox

Meer belasting voor verhuurde woningen

Laat uw voorlopige IB-aanslag controleren

Schenkingsvrijstelling eigen woning fors verlaagd

Andere gewijzigde schenkingsvrijstellingen

Laag tarief energiebelasting laadpalen verlengd

Wijzigingen in de OVB

Benut SEPP-subsidie bij aankoop of lease elektrische auto

Geen btw meer voor zonnepanelen op en bij woningen

Kinderopvangtoeslag toch extra verhoogd

Meer kindgebonden budget

Huurtoeslag gewijzigd

Loket eerste aanvraag STAP-budget later open

Zorgtoeslag extra verhoogd

Vliegtax vliegt omhoog

Gerelateerde bestanden