Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Nieuwsbrief Startpunt 2024

Startpunt 2024

Startpunten voor de ondernemer

Steeds minder zelfstandigenaftrek
MKB-winstvrijstelling verlaagd
Minder afschrijven op gebouwen in eigen gebruik
Meer aftrek speur- en ontwikkelingswerk
Minder EIA-aftrek
Opgave uitbetaalde bedragen aan derden
FOR afstorten of niet?
Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken
Bedrijfsopvolgingsregelingen: verhuurd vastgoed is beleggingsvermogen
Toch geen wettelijke regeling opfokken paarden
Aftrekbeperking horeca
Tijdig gegevens verkopers op uw digitale platform aanleveren

Startpunten voor de DGA

Twee tariefschijven in box 2
Vraag voorlopige verliesverrekening aan
Gebruikelijk loon 2024
Benut OVB-vrijstelling bij vastgoedmaatregel fbi
Wijziging berekening belastingrente
Giftenaftrek toch niet afgeschaft
Grens schuld bij eigen bv fors lager

Startpunten voor werkgevers en werknemers

Vrije ruimte structureel verlaagd
Hogere reiskosten- en thuiswerkvergoeding
Deadline renseigneringsplicht betalingen aan derden nadert
Maximum transitievergoeding verhoogd
Eén vrijstelling voor OV-abonnementen
Bepaal uw keuze voor vergoeden ET-kosten
Start minimumuurloon
LKV’s aanvragen
LIV 2024
Hogere onbelaste vrijwilligersregeling
Beperk strafheffing bij vervroegd pensioen
Lage Aof-premie kleine werkgevers
Hoger maximumbijdrageloon maar lager premiepercentage Zvw
AOW-leeftijd omhoog
Anticiperen op kilometers registreren

Startpunten voor alle belastingbetalers

Heffingskortingen gewijzigd
Eigenwoningforfait 2024
Verhogingen eerste tariefschijf
Giften in natura onderbouwen
Stopzetting periodieke giften
Gewijzigde berekening belastingrente
Wijzigingen box 3
Gewijzigde schenkingsvrijstellingen
Afschaffing betalingskorting IB-aanslag
Laat je voorlopige IB-aanslag controleren
Meer kindgebonden budget
Benut SEPP-subsidie
Kinderopvangtoeslag extra verhoogd
Zorgpremies omhoog – check uw recht op zorgtoeslag
Meer huurtoeslag
Vast huurcontract wordt weer de norm
Benut tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures
Maximale rente op krediet verhoogd

Gerelateerde bestanden