Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Normen staldieren aangepast: hogere stikstofcorrectie varkens

Normen staldieren aangepast: hogere stikstofcorrectie varkens

Houdt u staldieren? Per 1 januari 2020 zijn meerdere normen aangepast. Zo krijgt u als varkenshouder in (bijna) alle gevallen te maken met een hogere stikstofcorrectie. Een hogere stikstofcorrectie resulteert in een lagere stikstofproductie in de stalbalans. Bij de andere staldieren zijn de wijzigingen minder ingrijpend.

Oplossing stikstofgat varkens? Bij de stalbalans voor varkens moet u rekening houden met een hogere stikstofcorrectie. Alleen de norm voor diercategorie 407 op drijfmest is iets verlaagd. Door een hogere stikstofcorrectie zal een stikstofgat in uw stalbalans minder snel voorkomen. U produceert immers minder stikstof welke u moet verantwoorden.

Overige wijzigingen Ook voor kippen, vleeskalkoenen, nertsen, konijnen en eenden zijn de meeste stikstofcorrecties gewijzigd. Daarnaast zijn enkele stalsystemen bij kippen en eenden opgeheven. Verder zijn ook enkele diergebonden normen aangepast. Het effect hiervan op uw stalbalans is echter beperkt.

Wilt u een mestplan maken voor 2020? Houd dan rekening met de gewijzigde normen en correcties.