Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Nu pilot voor Omschakelprogramma, in najaar subsidie

Nu pilot voor Omschakelprogramma, in najaar subsidie

Reeds eerder heeft minister Schouten het zogenaamde ‘Omschakelprogramma Duurzame Landbouw’ aangekondigd. Met dit programma worden ondernemers gestimuleerd versneld om te schakelen naar ‘een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering’. Voor het investeringsfonds start nu een pilot. In september volgt een werkkapitaalregeling. Een subsidie voor een bedrijfsplan kunt u dit najaar aanvragen.

Pilot Investeringsfonds

Uit een pilotfonds kunt u een achtergestelde lening krijgen van max. € 400.000 voor investeringen die nodig zijn voor de omschakeling. Voor het verkrijgen van een lening moet u een bedrijfsplan opstellen. Uit dit plan moet blijken op welke manier u met uw plannen gaat bijdragen aan de vijf van de acht gestelde doelen. Hierbij is het doel ‘stikstof’ een verplicht onderdeel. Meer informatie over deze pilot is te vinden op de site van het Nationaal Groenfonds. Daar kunt u ook uw aanvraag indienen.

Werkkapitaalregeling

Naast het investeringsfonds is ook een ‘werkkapitaalregeling’ in ontwikkeling, zodat u tijdelijke liquiditeitstekorten kunt opvangen. Deze regeling is bedoeld voor deelnemers aan de pilot-investeringsfonds en voor bedrijven die overschakelen naar biologische landbouw. De verwachting is dat deze ‘werkkapitaalregeling’ per 1 september opengaat.

Subsidieregeling bedrijfsplannen

Voor het opstellen van een bedrijfsplan voor omschakeling kunt u, naar verwachting, vanaf 1 november subsidie aanvragen. Deze subsidie krijgt u in de vorm van een voucher die u bij een ‘BAS-adviseur’ kunt verzilveren.