Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Op zand en loss meldplicht mais, drijfmest later uitrijden

Op zand en loss meldplicht mais, drijfmest later uitrijden

Teelt u mais op zand- of lössgrond? De kans is groot dat u vanaf volgend jaar, de percelen waarop u de mais gaat telen, moet aanmelden. Daarnaast mag u, op deze percelen, pas vanaf 1 april drijfmest uitrijden. Dit blijkt uit de voorgestelde aanpassingen die per 2021 in moeten gaan.

Extra voorwaarden maisteelt

Uit het voorstel blijkt dat u vanaf volgend jaar met de onderstaande aanvullende maatregelen te maken krijgt:

• Uiterlijk 15 februari moet u de percelen waarop u mais wilt verbouwen, melden bij RVO.

• Op het gemelde perceel (bouwland) mag u pas vanaf 1 april drijfmest uitrijden.

Geldt niet voor grasland

Is het perceel waarop u mais wilt verbouwen nog grasland? Dan geldt de inperking van de uitrijperiode niet. Wel moet u ook deze percelen melden.

Vaste mest geen extra beperkingen

Voor het uitrijden van vaste mest zijn geen aanvullende beperkingen aangekondigd.

Niet gemeld, geen mais

Uit het voorstel blijkt dat u geen mais mag telen wanneer het perceel niet is aangemeld. Twijfelt u of u op een perceel mais wilt telen? U kunt dan het beste het perceel aanmelden. U kunt de melding altijd nog intrekken. Na het intrekken, mag u wel voor 1 april drijfmest uitrijden. U mag dat jaar dan geen mais telen.

Biologische mais en folie suikermais

De voorgestelde aanscherpingen zijn niet van toepassing wanneer u biologische mais en/of suikermais onder folie teelt.