Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Opkoopregelingen: verhoging budgetten, Lbv+ verlengd

Opkoopregelingen: verhoging budgetten, Lbv+ verlengd

De budgetten voor Lbv en Lbv+ zijn verhoogd, waardoor naar verwachting alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Daarnaast is de openstellingsperiode van Lbv+ verlengd.

Verhoging budgetten

De budgetten voor Lbv en Lbv+ zijn ongeveer verdubbeld.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv)

Het budget voor Lbv is verhoogd naar € 1.102 miljoen (was € 500 miljoen). Dit budget is toereikend om aan alle ingediende aanvragen, die aan de voorwaarden voldoen, subsidie te kunnen toewijzen

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv+)

Het budget voor Lbv is verhoogd naar € 1.820 miljoen (was € 975 miljoen). De verwachting is dat hiermee alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Verlenging openstellingsperiode Lbv+

De verlengde openstellingsperiode loopt t/m 20 december 2024 (was 5 april 2024).

Betere afweging tussen Lbv+ en andere regelingen

Bent u een piekbelaster? Dan komen in de loop van 2024 diverse extra regelingen voor u beschikbaar. Dit zijn eerder aangekondigde regelingen t.a.v. innoveren, verplaatsen, extensiveren of omschakelen. Door de langere openstellingsperiode van de Lbv + kunt u een betere afweging maken tussen één van de aangekondigde regelingen of de Lbv+ regeling.