Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Opnieuw uitstel begin weidegang

Opnieuw uitstel begin weidegang

Vanwege de natte omstandigheden is de uiterste startdatum voor weidegang voor de eco-premie opnieuw verschoven. U moet nu uiterlijk op 1 juli met beweiden starten. De overige voorwaarden blijven gelijk. Voor veel bedrijven zal het, met een late start, heel lastig zijn het benodigde aantal uren te behalen.

Aanpassing begindatum ‘Weidegang’

RVO heeft bekend gemaakt dat uiterlijk 1 juli met de weidegang moet worden gestart. Deze begindatum was eerder uitgesteld naar 15 juni. Daarnaast geldt voor de eco-activiteit ‘Weidegang’ dat u zich uiterlijk 17 mei aangemeld heeft bij RVO en uiterlijk 15 juni bij de Stichting Weidegang.

Geen wijziging in aantal uren en dagen

Het aantal uren (1.500 of 2.500) en het aantal dagen (120) waar u minimaal aan moet voldoen blijven gelijk.

Eventueel omzetten eco-activiteit

Heeft u de eco-activiteit ‘Weidegang 2.500 uur’ opgegeven met de Gecombineerde opgave? En kunt u het minimaal aantal uren weidegang niet halen? Dan kunt u deze eco-activiteit omzetten naar ‘Weidegang 1.500 uur’.