Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Opsplitsen mestcode 'Gier en filtraat' en verlaging konijnengier

Opsplitsen mestcode 'Gier en filtraat' en verlaging konijnengier

Past u mestscheiding toe bij rundvee- of varkensmest, wordt op uw bedrijf gier geproduceerd of houdt u konijnen? Dan heeft u vanaf dit jaar te maken met enkele wijzigingen.

Aanpassingen mestcodes Vanaf 2019 moet u voor ‘gier’ afkomstig van rundvee of varkens een andere mestcode aanhouden dan voor het ‘filtraat’ dat vrijkomt bij mestscheiding. Heeft u ‘konijnengier’, mestcode 91? Bij deze mestsoort zijn de forfaitaire gehaltes verlaagd. De wijzigingen zijn voor u opgenomen in tabel 1.

Tabel 1. Forfaitaire gehalten stikstof en fosfaat van (konijnen)gier en filtraat na mestscheiding (kg/ton) Mestcode Omschrijving 2019 2018 Stikstof Fosfaat Stikstof Fosfaat Rundvee
11 Gier en filtraat na mestscheiding 4,0 1,3 3,9 1,4 12 Gier 4,0 0,2 - - Varkens
41 Gier en filtraat na mestscheiding 6,8 1,6 1,5 0,6 42 Gier 2,0 0,6
Konijnen
91 Konijnen, drijfmest met ds <2,5% 2,2 1,5 4,3 3,6

Welke mestcode en gehaltes? U kunt te maken krijgen met de wijzigingen als u één of meerdere van de bovenstaande mestsoorten produceert aanvoert, afvoert of in voorraad heeft. U zult in uw mestboekhouding met de juiste mestcode en de bijbehorende gehaltes moeten rekenen.

Past u op uw bedrijf mestscheiding toe of heeft u gier op uw bedrijf? Gebruik dan de juiste mestcode en maak, indien nodig, gebruik van de nieuwe forfaits.

Bel mij terug