Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Pacht en meetellen sloten en landschapselementen

Pacht en meetellen sloten en landschapselementen

Pacht u een perceel grond? Dan kunt u ook aanliggende sloten en andere landschapselementen opgeven in de Gecombineerde opgave. U moet wel het beheer/gebruik hebben. Ook moet de verpachter hiermee akkoord zijn.

In gebruik of beheer

U hoeft geen eigenaar te zijn van de landschapselementen (incl. sloten) die u opgeeft in de Gecombineerde opgave (GO). U moet wel het feitelijk gebruik of het beheer van het landschapselement hebben. Dit gaat bijvoorbeeld om het onderhoud en/of schoonmaken van een sloot of het onderhoud (o.a. snoeien) van een struweel. Het is verstandig om dit gebruik/beheer van landschapselementen ook in een schriftelijke overeenkomst op te nemen.

Landschapselement hoeft niet mee over

U mag een landschapselement meetellen als ‘subsidiabel areaal’ en als ‘eco-activiteit’ als deze aangrenzend ligt aan landbouwareaal. Het landbouwareaal hoeft niet bij uzelf in gebruik te zijn. Pacht u landbouwgrond, dan kan de verpachter ervoor kiezen om de aangrenzende landschapselementen zelf op te geven in de GO.

Anders bij ‘niet-productief areaal

Wilt u een landschapselement inzetten als ‘niet-productief areaal’, dan moet het landschapselement aangrenzend liggen aan bouwland. Dit bouwland moet dan wel bij u in gebruik zijn. Pacht u een perceel bouwland? Dan kunt alleen u de aangrenzende landschapselementen inzetten als niet-productief areaal. De verpachter kan dit niet.