Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Rekening-courant DGA uitgelegd

Rekening-courant DGA uitgelegd

Rekening-courant DGA uitgelegd

Een rekening-courant van een Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) is een overeenkomst die wordt gebruikt om transacties (opnames en stortingen) tussen de DGA en de vennootschap te registreren in de administratie. Dit gebeurt op een aparte grootboekrekening “rekening-courant DGA”. Het is een veelvoorkomende manier om geldstromen tussen de DGA en de vennootschap mogelijk te maken, zonder dat daarvoor iedere keer een nieuwe leningsovereenkomst nodig is. Dit betekent dat de DGA geld kan opnemen uit de vennootschap voor persoonlijk gebruik of extra geld kan storten in de vennootschap als dat nodig is. Het gaat hierbij vaak om een korte termijnfinanciering van (kleinere) bedragen zonder de noodzaak van een formele lening.

Flexibele, financiële regeling

De rekening-courant is een flexibele, financiële regeling tussen de DGA en de vennootschap. De DGA kan ongedwongen gelden lenen zonder strenge voorwaarden of termijnen. Dit in tegenstelling tot formele leningen, waarbij specifieke aflossingsplannen en rentetarieven vereist zijn.

Hoewel een rekening-courant dus een flexibele en informele manier van lenen is, dienen er wel duidelijke afspraken vastgelegd te worden in zo’n overeenkomst tussen DGA en de vennootschap. Deze overeenkomst moet de rente en aflossingsvoorwaarden voor de lening bevatten. Dit wordt eenmalig vastgelegd in een rekening-courantovereenkomst.

Rentevrije voet

Wanneer het saldo van de rekening-courant niet boven de € 17.500 uitkomt, hoeft er geen rente berekend te worden. Over het bedrag daarboven wordt rente berekend. Het is belangrijk dat de rente op deze lening marktconform is, om fiscale en wettelijke gevolgen te voorkomen. De rentevoet moet dus overeenkomen met wat gebruikelijk zou zijn bij vergelijkbare leningen bij externe financiële instellingen.

(Fiscale) gevolgen

Het lenen van geld van de vennootschap kan wel gevolgen hebben voor de fiscale situatie van zowel de DGA als de vennootschap. Als de DGA te veel geld leent en niet aan de juiste fiscale eisen voldoet, kan dit ongewenste fiscale gevolgen hebben. Bovendien kan de hoogte van de rekening-courant DGA invloed hebben op de leencapaciteit van de DGA in privé, bijvoorbeeld bij het aangaan van een hypotheek.