Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Startpunt 2020 Nieuwsbrief "voor de ondernemer"

Startpunten voor de ondernemer

• Start afbouw maximale zelfstandigenaftrek

• Stand van zaken opvolger Wet DBA

• Minder kostenaftrek in de hoogste belastingschijf

• Gebruik uw nieuwe btw-id

• Jaaraangifte btw alleen voor natuurlijke personen

• EIA ook voor CO2-uitstootbeperkende investeringen

• Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden

• Bewijs vervoer of verzending naar andere lidstaat gewijzigd

• Start nieuwe kleineondernemersregeling

• Geldig btw-id afnemer verplicht voor nultarief

• Aanwijzing als intracommunautaire levering bij ketentransacties

• 9%-tarief voor digitale media

• Geen administratieve knelpunten meer bij voorraden op afroep

• Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

• Minder kosten voor Brede weersverzekering

• Borgstellingsregeling voor extra krediet startende boeren met duurzaam bedrijf

Gerelateerde bestanden