Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Startpunt 2020 Nieuwsbrief "voor elke belastingbetaler"

Startpunten voor elke belastingbetaler

• Nu al twee tariefschijven

• Ruimere heffingskortingen

• Lager eigenwoningforfait en minder renteaftrek

• Afbouw aftrek geen of kleine eigenwoningschuld

• Langer aftrek scholingsuitgaven

• Minder kostenaftrek

• Box-3-heffing verlaagd

• Meer kinderopvangtoeslag

• Vermogenstoets zorgtoeslag verhoogd

• Berichten Belastingdienst per post of elektronisch ontvangen

• Wat gaat u doen met uw levenslooptegoed?

• Invoering roettax voor diesel(bestel)auto’s

Gerelateerde bestanden