Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Subsidie Behoud graslandareaal: vanaf 1 juni, bedrag verhoogd

Subsidie Behoud graslandareaal: vanaf 1 juni, bedrag verhoogd

U kunt, als u aan de voorwaarden voldoet, vanaf 1 juni de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ aanvragen. Het totale budget en het bedrag per 10 kg daling zijn onlangs verhoogd. U kunt de aanvraag t/m 30 juni indienen.

Subsidie ‘Behoud graslandareaal’

Heeft u dit jaar derogatie? Dan is de kans groot dat u voor de subsidie in aanmerking komt. Zeker wanneer u voorgaande jaren ook een derogatievergunning had. De subsidie is bedoeld voor het stimuleren van het areaal grasland en is daarnaast een ‘tegemoetkoming’ voor de verhoogde mestafzetkosten.

Hoogte subsidie

U kunt € 50 subsidie per ha krijgen voor iedere 10 kg daling van de dierlijke stikstofnorm. Stel dat de norm daalt van 250 kg naar 230 kg per ha, dan ontvangt u € 100 per ha. U bepaalt de daling o.b.v. van de norm van 2022 en de norm van dit jaar.

Verhoging bedrag en budget

Het bedrag per ha is onlangs verhoogd van € 20 naar € 50. Het budget is eveneens verhoogd naar € 50 miljoen. RVO geeft aan dat het budget toereikend is voor alle aanvragen.

De-minimissteun

De subsidie valt binnen ‘de-minimissteun’, dat betekent dat u maximaal € 20.000 kunt ontvangen binnen drie jaren. Hierin moet u ook andere ‘de-minimissteun’ meerekenen.

Vanaf 1 juni aanvragen

U kunt de subsidie vanaf 1 juni (9.00 uur) t/m 30 juni (17.00 uur) aanvragen. Indien het budget toch wordt overschreden volgt er een evenredige korting per aanvrager. Hierdoor maakt het niet uit wanneer u de aanvraag in de aanvraagperiode indient.