Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Subsidie voor o.a. mechanisch onderwerken vanggewas

Subsidie voor o.a. mechanisch onderwerken vanggewas

Vanaf 20 juni kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van een machine waarmee u een groenbemester/vanggewas kunt vernietigen zonder gebruik van chemische middelen. Het gaat bijvoorbeeld om een schijveneg, messenwals, ecoploeg maar ook een rotorkopeg wordt genoemd. Daarnaast kunt u ook subsidie krijgen voor machines waarop niet-chemische wijze ziekten, plagen en onkruiden kunnen worden bestreden.

35% subsidie voor machines

De subsidie is beschikbaar voor landbouwers, maar ook voor loonwerkers. U kunt de subsidie ook in een samenwerkingsverband aanvragen. U krijgt 35% van het aanschafbedrag, uw subsidiebedrag is minimaal € 5.000 en maximaal € 75.000. Uw machine moet hierdoor minimaal € 14.286 kosten.

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan de voorwaarden:

• De machine is nieuw.

• U vraagt voor één machine subsidie aan.

• U bent op het moment van aanvragen nog geen verplichting aangegaan, de offerte is nog niet ondertekend.

• Na toewijzing van de subsidie geeft u binnen één maand opdracht tot aanschaf.

• De machine moet binnen één jaar geleverd zijn.

• U vraagt geen de subsidie aan uit de subsidieregeling ‘Innovatieprojecten geïntegreerde gewasbescherming’.

• U heeft bij de vorige openstelling geen subsidie ontvangen.

Tijdig aanvragen

U kunt de subsidie vanaf 20 juni t/m 28 juni bij RVO aanvragen. U heeft dus maar een ruime week de tijd om uw aanvraag in te dienen. Er zal, bij overtekening, geloot worden onder alle aanvragers.