Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Toekomstspaarproduct: zorgeloos pensioen voor ondernemers

Toekomstspaarproduct: zorgeloos pensioen voor ondernemers

Toekomstspaarproduct: zorgeloos pensioen voor ondernemers

Een goede financiële planning is voor een ondernemer essentieel om van een comfortabel en zorgeloos pensioen te kunnen genieten. Toekomstsparen is een manier om ‘fiscaalvriendelijk’ een tegoed op te bouwen als aanvulling op het pensioeninkomen.

Afschaffing FOR

Ondernemers mochten tot en met 2022 een deel van de winst reserveren voor de oudedagsvoorziening, de zogenaamde ‘fiscale oudedagsvoorziening’ (FOR). Deze regeling maakte het mogelijk om een administratieve reservering te doen, zonder dat er daadwerkelijk geld opzij werd gezet. Deze reservering zorgde voor uitstel van belasting over dat deel van de winst. Op korte termijn dus een belastingvoordeel. Bij staking van de onderneming valt de FOR verplicht vrij en zal er alsnog fiscaal afgerekend moeten worden. Bij veel ondernemers staat de FOR nog in de aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Op langere termijn is de FOR dus geen inkomensvoorziening, maar een verplichting aan de ondernemer. Onder meer om deze reden heeft de overheid besloten om het doteren aan de FOR af te schaffen. De FOR mag nog wel op de balans blijven staan, tot het moment van staken. Hierdoor zal de FOR uit gefaseerd worden.

Fiscaalvriendelijk alternatief

Het inleggen op ‘Toekomstsparen’ is een fiscaalvriendelijk alternatief voor de ‘FOR’. Met Toekomstsparen wordt in tegenstelling tot de FOR wel een pensioenvoorziening opgebouwd die later bijdraagt aan het pensioeninkomen. Het verschil met de FOR is dat de ondernemer niet meer kan beschikken over het ingelegde geld. Dat kan pas op het moment dat dit potje, aangewend wordt voor de aankoop van een lijfrente. Doordat deze nieuwe regeling veel effect heeft op de liquiditeit op korte termijn, wat ten koste gaat van de investeringsruimte van de onderneming, zullen toch veel ondernemers afzien van inleggen op een Toekomstspaarproduct.

Jaarruimte voor 2023 fors verruimd

Een deel van de inleg op een Toekomstspaarrekening komt dus terug via de belastingaangifte. Belangrijk is dat de inleg binnen de berekende jaarruimte blijft, want alleen tot dat bedrag is de inleg aftrekbaar van het ‘Box 1 inkomen’. Nu de FOR is afgeschaft heeft de overheid als gebaar van goede wil in 2023 de maximale jaarruimte fors verruimd. Dit betekent dat ondernemers een groter bedrag belastingvrij mogen inleggen in een Toekomstspaarproduct.
Er is nóg een belangrijk belastingvoordeel bij in leggen op een Toekomstspaarproduct. De Toekomstspaar- of beleggingsrekening valt in Box 1. Over het opgebouwde tegoed hoeft daarom geen ‘vermogensrendementsheffing’ betaald te worden.

Uiteindelijk zal er natuurlijk wel belasting afgedragen moeten worden en wel op het moment van uitkeren. Maar vanaf de AOW-leeftijd is deze belastingheffing een stuk vriendelijker. In plaats van inleggen op een Toekomstspaarproduct is er ook de mogelijkheid om een lijfrenteverzekering af te sluiten.

Maximale jaarruimte

De jaarruimte is afhankelijk van o.a. het inkomen van het voorgaande jaar en is dus een persoonlijk berekende ruimte. Indien de jaarruimte van een jaar geheel of gedeeltelijk onbenut blijft gaat deze niet verloren, maar wordt deze in de zogenaamde reserveringsruimte opgenomen. Deze jaarruimte en reserveringsruimteberekening kan HTB eenvoudig voor u opmaken.