Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

UBO register

UBO register

Sinds 27 september 2020 moeten organisaties UBO’s inschrijven. Wat is een UBO en krijgt uw onderneming ook te maken met het UBO-register? Lees hier de 4 belangrijkste vragen en antwoorden.

Wat zijn UBO’s?

UBO's zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV. Of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Wie de UBO's van uw organisatie zijn bepaalt u als organisatie zelf. KVK adviseert hier niet in, maar heeft wel informatie over hoe je de UBO's van je organisatie bepaalt.

Waarom is er een UBO register?

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kunt u, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie u zaken doet. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK.

Moet ik ook UBO’s inschrijven

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

• niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen (BV’s en NV’s)

• stichtingen

• verenigingen:

  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming

• onderlinge waarborgmaatschappijen

• coöperaties

• personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen

• rederijen

• Europese naamloze vennootschappen (SE)

• Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)

• Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Kerkgenootschappen zijn ook verplicht UBO's in te schrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk is; als dit bekend is worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd.

Geen opgaveplicht

Heeft uw organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan heeft u geen opgaveplicht:

• eenmanszaken

• beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen

• 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen

• verenigingen van eigenaars

• rechtspersonen in oprichting

• verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven

• publiekrechtelijke rechtspersonen

• overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hoeven geen UBO's in te schrijven in Nederland. Dat moeten ze in het land van oprichting doen.

Heeft u een bestaande organisatie?

U schrijft de UBO's in met een online UBO-opgave. Heeft u meerdere organisaties? Dan moet u per organisatie UBO-opgave doen.

Gaat u een nieuwe organisatie starten?

U schrijft uw startende organisatie en de UBO's in tijdens het registratieproces aan de balie, of bij de notaris. Daarbij gebruik u UBO-formulieren. U kunt de UBO's van uw nieuwe organisatie niet online inschrijven.

Wie mag de gegevens van geregistreerde UBO’s bekijken?

Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat om de volgende gegevens:

• voor- en achternaam

• geboortemaand en –jaar

• nationaliteit

• woonland

• de aard en omvang van het belang

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.