Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Uitrijperiode drijfmest op bouwland

Uitrijperiode drijfmest op bouwland

Per 2019 mag u drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden op bouwland van 16 februari t/m 15 september. Rijdt u drijfmest of zuiveringsslib uit in de periode van 1 augustus t/m 15 september dan moet u uiterlijk op 15 september een verplicht gewas inzaaien.

Verschuiving uitrijperiode De periode waarin u drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uit mag rijden op bouwland op alle grondsoorten wordt met ongeveer twee weken verschoven. Per 2019 is dit toegestaan van 16 februari t/m 15 september (was 1 februari t/m 31 augustus).

Voorwaarde verplicht gewas Indien u drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uitrijdt in de periode van 1 augustus t/m 15 september, dan moet u uiterlijk 15 september een winterkoolzaad of groenbemester inzaaien. De groenbemester moet u minimaal 8 weken telen. U voldoet ook aan de verplichting als u in het najaar bloembollen plant.

De periode waarin u drijfmest en zuiveringsslib mag uitrijden is verschoven naar 16 februari t/m 15 september. Bij uitrijden vanaf 1 augustus moet u een verplicht gewas inzaaien of planten.