Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Uitstel rVDM: invoering per 1 januari 2023

Uitstel rVDM: invoering per 1 januari 2023

De invoering van het rVDM is opnieuw met één jaar uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum is gepland op 1 januari 2023. Dit betekent dat in 2022 het systeem van Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) niet verandert.

Uitstel naar 1 januari 2023

Het demissionaire kabinet moet het besluit over de invoering van rVDM overlaten aan het nieuwe kabinet. Daarnaast blijkt dat de invoering van het rVDM op dit moment nog tot ‘technische hobbels’ leidt. Om deze redenen kan het rVDM niet ingaan per 1 januari 2022. De nieuwe invoeringsdatum is nu gepland op 1 januari 2023. Echter de nieuwe minister zal hierover definitief moeten beslissen.

Realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest

Na invoering van ‘real time Vervoersbewijs Dierlijke Mest’ (rVDM) moeten, bij alle transporten van dierlijke mest, bepaalde meldingen ‘real time’ worden doorgegeven aan RVO. Zoals het aanmelden van het transport en het moment van laden en lossen. Ook is het de bedoeling dat na het lossen van de mest de leverancier en de afnemer de ‘overdacht van de mest’ bij RVO bevestigen. Dit gaat ook voor forfaitaire transporten gelden, zoals boer-boer-transport en afvoer naar particulieren. Met het uitstel is dit over het jaar 2022 nog niet van toepassing.