Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 14 april 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Update 14 april 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus Update 14 april 2020

Inleiding

In deze update praten wij u bij over

  • Zorgverzekeraars ondersteunen zorgaanbieders

  • De lijst SBI-codes TOGS-regeling verder uitgebreid

  • TOGS uitgebreid voor ondernemers met bedrijf aan huis

  • Verkeerde SBI-code, wat nu?

  • TOGS wat valt onder vaste lasten

  • Geen melding betalingsonmacht meer nodig naast verzoek uitstel van betaling

Zorgverzekeraars ondersteunen zorgaanbieders

Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 mei 2020 zorgaanbieders financieel ondersteunen. Dat heeft koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg voor coronapatiënten, maar wel omzetverlies lijden door de coronacrisis, komen in aanmerking voor de ondersteuning. Denk aan laboratoria, mondzorg, kaamzorg, fysio-, oefen- en ergotherapeuten, maar ook de wijkverpleging, het zittend ziekenvervoer en de zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen van de ondersteuning gebruik maken. De regeling is niet bedoeld voor zorg en diensten die door of via opticiens worden verricht.

Continuïteitsbijdrage

De ondersteuning betreft een continuïteitsbijdrage om de vaste lasten zoals personeels- en huisvestingskosten te kunnen blijven betalen. De bijdrage wordt verleent over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 en kan bij voorschot worden uitbetaald. Het voorschot bedraagt per maand 70% van 1/12-deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis, mits dat hoger is dan € 250. Het voorschot wordt verrekend met later dit jaar door de zorgaanbieders ingediende declaraties voor zorgkosten. Daarnaast betalen de zorgverzekeraars de openstaande declaraties versneld aan deze zorgaanbieders uit.

Samenloop met TOGS-regeling

Om te voorkomen dat de continuïteitsbijdrage samenloopt met de tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling, wordt er voor de toepassing van de TOGS-regeling een extra verklaring van zorgondernemers gevraagd. Daaruit moet blijken in hoeverre hun omzetverlies en personeelskosten al worden vergoed via de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars.

Zie ook: https://zn.nl/corona/coronavirus

De lijst SBI-codes TOGS-regeling verder uitgebreid

De lijst met ondernemers die in aanmerking komen voor de TOGS-regeling/het Noodloket is verder uitgebreid. Onder meer ook kleine MKB-winkeliers in de food, de dienstverlening zoals taxibedrijven en praktijken voor tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen, kunnen de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen. Maar ook zeil- en surfscholen en uitzendbureaus komen nu in aanmerking voor de regeling.

TOGS uitgebreid voor ondernemers met bedrijf aan huis

De TOGS-regeling/het Noodloket richt zich oorspronkelijk op ondernemers met omvangrijke vaste lasten. Daarbij worden deze lasten veroorzaakt door een fysieke vestiging of door fysieke productiemiddelen die los staan van de eigen woning en die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Maar er zijn sectoren waarbij er significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning plaatsvindt. Denk aan een manege die achter de woning is gelegen, een kapperszaak of schoonheidssalon aan huis of aan rijschoolhouders die vanuit huis hun onderneming drijven. Deze ondernemers waren tot voor kort uitgesloten van de TOGS-regeling, maar daarin is nu verandering gekomen. Ook ondernemers met een bedrijf aan huis kunnen nu een beroep doen op de TOGS-regeling. Er geldt wel een extra voorwaarde. Zij moeten namelijk met een verklaring aannemelijk maken dat hun bedrijfsactiviteiten een minimale omvang hebben. Indien u een fysieke inrichting buiten de eigen woning heet, dan is zo’n verklaring niet nodig.

Verkeerde SBI-code, wat nu?

Ondernemers die op basis van hun hoofdactiviteit menen in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling, maar onder de verkeerde SBI-code zijn geregistreerd, kunnen dit melden bij RVO. Die beoordeelt elk geval op redelijkheid en billijkheid of toetst de activiteiten aan de economische activiteit waarmee de ondernemer staat ingeschreven in het Handelsregister.

TOGS- wat valt onder de vaste lasten?

De TOGS-regeling/het Noodloket stelt als voorwaarde dat er in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten zijn. Maar waar bestaan deze vaste lasten nu eigenlijk uit? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft aan dat ook zij (nog) geen overzicht hebben van lasten die wel en niet meetellen. Wel konden zij aangeven dat de geest van de regeling is dat het kosten moeten zijn die samenhangen met het pand, denk aan elektriciteit, water, huur en belastingen, zoals afvalstoffenheffingen of wellicht ook met vervoermiddelen. Andere lasten of lasten die niet aan de genoemde periode toe te rekenen zijn, zullen naar verwachting niet meetellen.

Geen melding betalingsonmacht meer nodig naast verzoek uitstel van betaling

Het apart melden van betalingsonmacht naast een verzoek om bijzonder uitstel van betaling is niet meer nodig voor aanvragen van uitstel van betaling voor loonheffingen en/of omzetbelasting van rechtspersonen die onder de vennootschapsbelasting vallen. Dat heeft het ministerie van Financiën besloten. Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus dat is gedaan door de bestuurder, wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt voor verzoeken in de komende perioden. Dit geldt ook op het moment dat de B.V. pas op basis van de naheffingsaanslag om uitstel van betaling verzoekt. De rechtspersoon moet vanzelfsprekend de loonheffingen en/of omzetbelasting niet kunnen betalen.

Voorbeeld ter verduidelijking

Een B.V. draagt de loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de B.V. de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de B.V. een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Dit verzoek wordt mede aangemerkt als een melding wegens betalingsonmacht. De melding is niet alleen tijdig voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.