Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 16 maart 2021 Special Maatregelen Coronavirus

Update 16 maart 2021 Special Maatregelen Coronavirus

Inleiding

Naast een verdere verlenging van de lockdown en een klein gebaar richting winkeliers met winkelen op afspraak, was er de afgelopen maand niet veel te melden over de coronamaatregelen. Daar kwam afgelopen vrijdag 12 maart verandering in. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde het kabinet een uitbreiding aan van de coronasteun.

In deze update praten wij u bij over:

  • Alsnog hardheidsclausules in TVL

  • Verhoging subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal

  • Verdubbeling middelen voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  • Uitstel van betaling belastingschulden

  • Onbelaste vaste reiskostenvergoeding

Alsnog hardheidsclausules in TVL

Ondernemers van wie de feitelijke activiteiten die zij uitvoerden op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt, kunnen op basis van hun werkelijke activiteiten alsnog TVL krijgen. Dit is het gevolg van een aantal uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Naar aanleiding hiervan worden twee hardheidsclausules in de TVL-regeling opgenomen. Als de ondernemer voldoende kan onderbouwen dat de inschrijving niet juist was, zal RVO bij de subsidieverlening uitgaan van de hoofdactiviteit die hoort bij die feitelijke activiteiten. Hierdoor komt een ondernemer in aanmerking voor (een hogere) TVL op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit. Nadat de Europese Commissie de wijzigingsregeling heeft goedgekeurd zal RVO deze hardheidsclausules in bezwaarprocedures gaan toepassen. Bekeken wordt nog of deze werkwijze in de TVL voor het tweede kwartaal al in de aanvraagprocedure geregeld kan worden, maar dat is nog niet zeker. Wel is het zo dat na een succesvol bezwaar op dit punt over het eerste kwartaal van 2021 dit automatisch wordt verwerkt in de aanvraag voor de TVL voor het tweede kwartaal van 2021.

Verhoging subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal

Het subsidiepercentage van de TVL wordt verhoogd naar 100%. Deze verhoging wordt doorgevoerd vanaf het tweede kwartaal van 2021.

Let op!

De TVL-subsidie telt mee als inkomsten bij het omzetbegrip dat wordt gehanteerd binnen de NOW. Voor iedere euro extra TVL wordt daarom grofweg ongeveer 20 eurocent minder NOW uitgekeerd. Praktisch betekent dit dat de verhoging van de TVL ertoe zal leiden dat bedrijven in het tweede kwartaal minder NOW-steun zullen ontvangen. Per saldo wordt de subsidie wel hoger.

Er zullen ook bedrijven zijn die - door de verruiming van de TVL en vanwege het bovenstaande effect - geen NOW meer zullen ontvangen. Dit zijn bedrijven in sectoren met een hoog vastelastenpercentage (tenminste 34%) en met een omzetverlies relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL. Ook is mogelijk is dat zij hierdoor per saldo minder steun ontvangen.

Verdubbeling middelen voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) De middelen die aan de gemeenten ter beschikking staan voor de uitvoering van de TONK worden verdubbeld. De TONK is een regeling voor huishoudens die bij de steunmaatregelen tussen wal en schip vallen en hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen wegens een sterke terugval in inkomsten door de coronacrisis. Gemeenten voeren deze uit in het kader van de bijzondere bijstand. Zij kunnen op aanvraag bijstand verlenen afhankelijk van de individuele omstandigheden van het huishouden.

Uitstel van betaling belastingschulden

In de brief van 12 maart 2021 merkt het kabinet op dat momenteel onderzocht wordt of nadere versoepelingen van het bestaande beleid voor uitstel van betaling van belastingschulden noodzakelijk zijn. Op dit moment maken bijna 250.000 ondernemers gebruik van het bestaande soepele uitstelbeleid. De opgebouwde belastingschuld bedraagt inmiddels bijna € 16 miljard. Het kabinet zal verschillende beleidsopties wegen, zoals verlengen betalingstermijn (nu 36 maanden), latere startdatum voor de aflossingen (nu 1 oktober 2020) en een langere periode met verlaagde invorderingsrente (0,01%). De uitkomsten van deze weging worden in het tweede kwartaal verwacht.

Let op!

Het is belangrijk dat ondernemers die eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend - en na deze drie maanden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen – om verlenging van het uitstel vragen. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van (nu nog) 36 maanden. Als het goed is, zijn alle ondernemers die eerder uitstel hebben aangevraagd door de Belastingdienst op dit risico gewezen. Maar de ervaring leert dat niet alle ondernemers de blauwe enveloppen openen.

Heeft u dus pas 1x uitstel aangevraagd en is deze periode nog niet verlengt informeer ons tijdig, HTB ondersteunt u hierbij indien nodig.

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding

De onbelaste vaste reiskostenvergoeding die vóór 13 maart 2020 onvoorwaardelijk aan de werknemer is toegekend, mag tot 1 april 2021 worden voortgezet als het reispatroon door het thuiswerken is gewijzigd. Deze versoepeling is al twee keer verlengd. Het is nog niet bekend of dit nog een keer gaat gebeuren of dat de versoepeling op 1 april a.s. inderdaad stopt. In de brief van 12 maart jongstleden wordt hierop overigens niet ingegaan. Zodra hierover meer bekend is, komen we hierop terug.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

LET OP! Wij kunnen helaas niet alle regelingen automatisch aanvragen voor onze klanten. Indien u verwacht aanspraak te kunnen maken op één van de regelingen en wij u hierbij moeten ondersteunen stuur dan een e-mail naar coronahelpdesk@htbaccountants.nl.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.