Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 17 april 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Update 17 april 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus Update 17 april 2020

Inleiding

In deze update praten wij u bij over

  • Coronaprotocollen

  • Drie maanden uitstel voor geruisloze inbreng

  • Geen aanpassing vaste reiskostenvergoeding

  • TOGS-uitkering vrijgesteld

Coronaprotocollen

Vele sectoren en bedrijven moeten een plan maken om mee te kunnen (gaan) doen aan de ‘1,5-meter-economie’. Deze zogenaamde ‘coronaprotocollen’ zullen door het Ministerie van Economische Zaken worden beoordeeld en gehandhaafd, zo heeft minister Eric Wiebes gisteren bekendgemaakt. Hoe dat precies vorm wordt gegeven is nu nog niet bekend. Er dienen maatregelen te worden genomen die zien op in elk geval 5 punten: afstand houden, gedragsbeïnvloeding, hygiëne, beschermingsmiddelen en toezicht. Vanzelfsprekend is elk protocol maatwerk. Omdat je een dergelijk protocol niet zomaar even opschrijft, hebben wij alvast 3 denkkaders geformuleerd. Deze kunt u terug vinden op onze website, onder coronaprotocollen https://www.htbaccountants.nl/actueel/corona/.

Drie maanden uitstel voor geruisloze inbreng met terugwerkende kracht

De termijn om fiscaal met terugwerkende kracht een onderneming in een B.V. te kunnen omzetten/inbrengen of terug te keren van de B.V. naar een IB-onderneming, wordt met drie maanden verlengd. Heb je door de coronacrisis de deadline van 31 maart 2020 niet gehaald om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 de B.V. in of uit te gaan, dan heb je daar nu nog de tijd voor tot 30 juni 2020. Deze goedkeuring staat in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en geldt als de oorspronkelijk termijn eindigt in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. Er is een vergelijkbare goedkeuring voor de fiscaal gefacilieerde bedrijfsfusie, de juridische fusie en juridische splitsing.

Geen aanpassing vaste reiskostenvergoeding

Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding betalen aan hun werknemers – bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer - hoeven die niet aan te passen nu er veel wordt thuisgewerkt. De verandering van reispatroon en daarmee vaak de verandering van kosten van vervoer hebben dus geen gevolgen voor de vaste reiskostenvergoeding. Tijdens de coronacrisis blijft de werkgever hiervoor het reispatroon hanteren waar de vergoeding al op gebaseerd was.

TOGS-uitkering vrijgesteld

De eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 op grond van de TOGS-regeling wordt vrijgesteld van belastingheffing. Het uitgangspunt is dat de tegemoetkoming tot de winst van de onderneming behoort te worden gerekend. Om belastingheffing over de tegemoetkoming te voorkomen, zal in het Belastingplan 2021 met terugwerkende kracht worden geregeld dat de tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling niet tot de winst wordt gerekend.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.