Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 29 april 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Update 29 april 2020 Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Update 29 april 2020

Inleiding

In deze update praten wij u bij over

  • Verruiming Tozo-regeling op twee punten

  • Coronamaatregelen in de btw voor sportscholen en uitleen zorgpersoneel

Verruiming Tozo-regeling op twee punten

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen. De Tozo-regeling is namelijk op de volgende twee punten verruimd:

  • Zelfstandigen in grensoverschrijdende situaties

  • AOW-gerechtigde zelfstandigen

Zelfstandigen in grensoverschrijdende situaties

Een zelfstandige die in Nederland woont en een bedrijf in een andere EU-lidstaat heeft kan bijstand voor levensonderhoud krijgen op grond van de Tozo. Deze zelfstandige is ten aanzien van financiële ondersteuning voor het bedrijf aangewezen op de regeling van het land waar het bedrijf gevestigd is. Andersom wordt geregeld dat de zelfstandige die in een andere EU-lidstaat woont en een bedrijf in Nederland heeft bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal kan krijgen. Deze zelfstandige is voor levensonderhoud aangewezen op de sociale bijstand in zijn woonland. Uiteraard geldt dat de zelfstandige ook aan de overige voorwaarden voor de Tozo moet voldoen.

AOW-gerechtigde zelfstandigen

De doelgroep van de Tozo voor bedrijfskapitaal wordt uitgebreid met zelfstandig ondernemers met de AOW-gerechtigde leeftijd. AOW-gerechtigden hebben echter nog steeds geen recht op bijstand voor levensonderhoud.

Coronamaatregelen in de btw voor sportscholen en uitleen zorgpersoneel

Er zijn aanvullende btw-maatregelen getroffen. Zo mogen sportscholen die online sportlessen aanbieden hiervoor tijdens de coronacrisis het verlaagde btw-tarief van 9% hanteren. Dit tarief geldt voor het aanbieden van een sportaccommodatie voor actieve sportbeoefening. Daarnaast blijft de uitleen van zorgpersoneel tijdelijk buiten de btw-heffing, ongeacht wie de uitlener is. Bovendien hoeft er ook geen btw te worden betaald voor het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen. Laatstgenoemde tijdelijke maatregelen kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart jl. tot 16 juni 2020.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.