Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Update 3 november Special Maatregelen Coronavirus

Update 3 november Special Maatregelen Coronavirus

Special Maatregelen Coronavirus

Update 3 november 2020

Geachte cliënt,

Inleiding

De tweede golf in de coronacrisis is een feit. De nieuwe verscherpte maatregelen hebben voor sommige sectoren opnieuw verstrekkende gevolgen. Daarom is er een aanvullend steunpakket bekendgemaakt. In deze editie gaan we in op de aanvullende steun- en enkele andere maatregelen.

In deze update praten wij u bij over:

  • Uitbreiding TVL-regeling

  • Meer noodsteun

  • Aanvraag vaststelling NOW 2.0 uitgesteld

  • Vasstellen tegemoetkoming agrarische sector kan langer

Uitbreiding TVL-regeling

De ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees hebben bekendgemaakt dat de TVL-regeling opengesteld wordt voor alle sectoren. Sommige sectoren vielen tot nu toe tussen wal en schip. Te denken valt bijvoorbeeld aan toeleveranciers en transportbedrijven. Om ook hen te ondersteunen komen alle bedrijven die meer dan 30% omzetverlies hebben, in aanmerking voor de zogenoemde TVL-regeling. De tegemoetkoming kan oplopen tot maximaal € 90.000. De openstelling voor alle bedrijven geldt alleen voor het laatste kwartaal van 2020.

Meer noodsteun

Er komen nog meer aanvullingen op het steunpakket. Eerder lekte bijvoorbeeld al uit dat er eenmalig een extra uitkering komt voor horecabedrijven die vanwege de coronacrisis gesloten zijn. Zij krijgen een bedrag van 2,75% van het verlies aan omzet. Gemiddeld gaat het om € 2.500. Daarnaast trekt het kabinet € 40 miljoen uit voor extra steun aan niet-gesubsidieerde theaterproducenten, € 11 miljoen voor de evenementensector en € 150 miljoen uit voor steun aan gemeenten die hun inkomsten drastisch hebben zien dalen. De exacte spelregels worden nog bekend gemaakt.

Aanvraag vaststelling NOW 2.0 uitgesteld

Er komt veel werk op het UWV af door de uitvoering van meerdere regelingen tegelijkertijd. Daarbij is het van belang dat de uitvoering correct en begrijpelijk blijft voor werkgevers. Het UWV heeft aangegeven daarom niet het loket voor vaststelling van de NOW 2.0 te kunnen openen op 15 november 2020. Minister Koolmees heeft er daarom mee ingestemd dat de datum voor de aanvraag van de definitieve vaststelling NOW 2.0, wordt verschoven van 15 november 2020 naar 15 april 2021.

Vaststellen tegemoetkomingen agrarische sector kan langer

De vaststellingsperiode voor de ‘Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw’ en de ‘Tegemoetkoming fritesaardappeltelers’ is verder verlengd. Voor ondernemers in de sierteelt- en voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen was de uiterste datum van indiening 31 oktober 2020 en deze wordt 30 november 2020. De reden voor de verlenging van de termijn is dat de werkzaamheden die een accountant moet verrichten nog niet voor alle tegemoetkomingen zijn vastgesteld. Voor tegemoetkomingen tot € 125.000 kunnen aanvragen voor vaststelling inmiddels wel worden ingediend. Voor tegemoetkomingen boven dat bedrag vindt nog overleg plaats tussen de NBA en sectoraccountants, over de exacte protocollen voor het indienen van bewijsstukken.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de getroffen maatregelen.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.

LET OP! Wij kunnen helaas niet alle aanvragen automatisch aanvragen voor onze klanten. Indien u verwacht aanspraak te kunnen maken op één van de regelingen en wij u moeten ondersteunen bij de aanvraag stuur dan een e-mail naar coronahelpdesk@htbaccountants.nl, dan helpen wij u uiteraard graag verder.