Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

UPDATE Special Maatregelen Coronavirus

UPDATE Special Maatregelen Coronavirus

UPDATE Special Maatregelen Coronavirus

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan uw bedrijf serieuze problemen bezorgen. De overheid heeft al verschillende maatregelen getroffen om u te ondersteunen. Hierna hebben we de maatregelen – voor zover bekend bij het opstellen van deze brief – die voor u het meest van belang zijn, op een rij gezet. Dit zijn de maatregelen op hoofdlijnen.

Een aantal regelingen moet nog verder uitgewerkt worden. Wij zullen daarom regelmatig een update sturen indien er duidelijk is over de uitvoering van regelingen en/of als er meer maatregelen genomen worden.

Update verzuimboete, verlaging invorderings- en belastingrente

Tijdens het uitstel van betaling houdt de Belastingdienst de invordering aan. Er worden geen verzuimboetes opgelegd en in voorkomende gevallen worden deze teruggedraaid. De invorderingsrente die wordt berekend gedurende de looptijd van het uitstel, wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Ook de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente is verschuldigd. De tijdelijke verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Hiervoor gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Tijdelijk extra bijstand voor zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van maximaal 3 maanden binnen 4 weken aanvullende inkomensondersteuning van maximaal € 1.500 per maand krijgen voor levensonderhoud. Deze regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Deze tijdelijke bijstandsregeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De regeling kent geen vermogens-, of partnertoets. Ook wordt de toets op levensvatbaarheid (zoals in de Bbz) niet toegepast. Zelfstandigen kunnen deze ondersteuning ook krijgen in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een verlaagd rentepercentage en een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting. Er wordt nog gewerkt aan de details van deze regeling. Wanneer deze beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Tijdelijke Borgstellingsregeling voor land- en tuinbouw

Ter aanvulling op ons eerdere bericht over de Borgstellingsregeling MKB (BMKB) komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal van land- en tuinbouwbedrijven. Dit is de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL); een tijdelijke borgstelling voor kredieten van agrarische ondernemers, die zo spoedig mogelijk zal worden opengesteld.

Hulp nodig?

De maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus kunnen grote gevolgen hebben op uw bedrijfsvoering. Wij helpen u graag bij het vinden van oplossingen en het treffen van de benodigde maatregelen. De maatregelen zijn echter nu nog niet allemaal uitgewerkt en er zal voorlopig nog onzekerheid blijven over de uitwerking er van. Neem hierover desgewenst contact met ons op.