Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Uw buitenlands vermogen in de IB-aangifte

Uw buitenlands vermogen in de IB-aangifte

Uw buitenlands vermogen in de IB-aangifte

Met de globalisering de afgelopen decennia is het steeds normaler om over vermogen in het buitenland te beschikken. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld buitenlandse spaartegoeden, beleggingen of onroerend goed. Bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting is het van belang om alle relevante informatie met betrekking tot deze buitenlandse financiële activa correct en volledig te vermelden. Voldoet u niet aan deze verplichting, dan kan dat leiden tot boetes en andere juridische complicaties.

Spaargeld in het buitenland

Allereerst moet u als Nederlands belastingplichtige al uw buitenlandse spaartegoeden nauwkeurig opgeven. Denk hierbij aan bankrekeningen, spaarrekeningen en termijndeposito's buiten de landsgrenzen. Uw aangifte inkomstenbelasting moet specifieke details van elke rekening bevatten, zoals het land waar de rekening is gevestigd, het rekeningnummer en het saldo aan het begin en het einde van het belastingjaar.

Aandelen & beleggingen

Naast spaargeld dienen ook buitenlandse aandelen opgenomen te worden in de aangifte. Dit geldt voor zowel individuele aandelen als beleggingsfondsen in het buitenland. Het is essentieel om de waarde van deze aandelen correct te bepalen, volgens de valutakoersen op de juiste datum voor de belastingaangifte. Over de aandelen en banktegoeden wordt in Nederland belasting geheven in box 3, dit voorkomt dat in beide landen over hetzelfde vermogen belasting wordt geheven.

Onroerend Goed

Tot slot moet ook buitenlands onroerend goed correct vermeld worden in de aangifte inkomstenbelasting. Onroerend goed is belast in het land van locatie. U kunt daarom in de aangifte inkomstenbelasting in Nederland zogenaamde ‘voorkoming van dubbele belasting’ aanvragen. Dat is overigens geen vrijbrief om het onroerend goed helemaal niet op te nemen in de aangifte. Dan bent u namelijk toch echt in overtreding.

Misschien is het handig om te weten dat veel landen onderling informatie uitwisselen om belastingontduiking tegen te gaan. De Belastingdienst kan inzicht krijgen in de financiële activa van Nederlandse burgers in het buitenland.

Kortom, een correcte en volledige vermelding van buitenlands vermogen in uw aangifte inkomstenbelasting is essentieel voor uw fiscale verplichting en kan veel juridische rompslomp voorkomen.