Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Vanggewas invulling na mais op zand en löss uiterlijk 1 oktober in GO

Vanggewas invulling na mais op zand en löss uiterlijk 1 oktober in GO

Teelt u mais op zand- en/of lössgrond? Dan bent u verplicht om na de maisteelt een vanggewas te telen. De invulling en de voorwaarden hangen af van het ‘type’ mais en het oogstmoment. De datum 1 oktober speelt hierbij een belangrijke rol. Wijzigt het tijdstip van inzaaien naar een datum na 1 oktober of andersom? Meldt dit dan uiterlijk 1 oktober in de Gecombineerde opgave.

Wintergraan na 1 oktober

Zaait u na 1 oktober uw vanggewas? Dan moet dit verplicht een wintergraan zijn. Teelt u gangbare snijmais dan moet u dit wintergraan volgend jaar als hoofdteelt laten staan. Voor andere mais geldt dat het wintergraan tot minimaal 1 februari moet blijven staan.

Andere invulling melden

Belangrijk is om na te gaan welke datum en welk gewas u met de Gecombineerde opgave heeft doorgegeven. Heeft u een zaaidatum doorgegeven van 1 oktober of eerder en wordt het toch later? Meld dit dan uiterlijk 1 oktober door opnieuw de Gecombineerde opgave in te sturen. Andersom geldt dit ook.

Exacte datum minder van belang

RVO geeft aan dat de exacte zaaidatum minder van belang is. Het gaat erom dat RVO weet of u het vanggewas uiterlijk 1 oktober heeft gezaaid of dat het later is geworden. Daarom is wijziging alleen nodig indien u in een andere ‘periode’ gaat zaaien.

Gebruik toegestaan gewas

Naast de datum moet u ook het gewas doorgeven. Let erop dat het gewas dat u zaait ook is toegestaan in de betreffende periode.