Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Varkens- en pluimveehouders met grond ontvangen extra GLB steun

Varkens- en pluimveehouders met grond ontvangen extra GLB steun

Bent u varkens- of pluimveehouder? En heeft u grond waarop u in 2022 uitbetaling van betalingsrechten heeft aangevraagd? Dan ontvangt u in september extra GLB-steun vanuit de Europese landbouwcrisisreserve.

Hoogte extra GLB-steun

De extra GLB-steun bedraagt € 2.700 per bedrijf. Dit is onafhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Voorwaarden

U ontvangt deze steun als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• U heeft minimaal 50 varkens of 250 stuks pluimvee.

• U heeft in 2022 met de Gecombineerde opgave (GO) uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd.

• U heeft voor minimaal € 500 uitbetaling van rechtstreekse betalingen aangevraagd.

• U voldoet aan de vergroeningseisen.

Drempelwaarde € 500

De drempelwaarde geldt voor aangevraagde de basis- en vergroeningspremie. Hier voldoet u aan als u meer dan circa 1,5 ha landbouwgrond heeft opgegeven voor uitbetaling.

Uitbetaling vanzelf, uiterlijk in september

U hoeft geen aanvraag in te dienen. RVO selecteert de bedrijven op basis van de ingediende GO 2022. RVO betaalt het steunbedrag uiterlijk 30 september 2022 ‘automatisch’ uit.