Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Verhoging belastingrente

Verhoging belastingrente

Zoals eerder gecommuniceerd is de belastingrente vanaf 1 juli 2023 verhoogd van 4% naar 6%. Deze verhoging is van toepassing op alle belastingen, behalve de vennootschapsbelasting en de bronbelasting. Voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting blijft de belastingrente op 8%.

Belastingrente wordt in rekening gebracht wanneer de Belastingdienst uw aangifte inkomstenbelasting niet tijdig kan verwerken. Als u uw aangifte inkomstenbelasting vóór 1 mei van het daaropvolgende jaar indient en de Belastingdienst niet afwijkt van uw aangifte, betaalt u geen belastingrente. Indien u op of na 1 mei uw aangifte indient, wordt de belastingrente vanaf 1 juli in rekening gebracht. Als de Belastingdienst niet afwijkt van uw aangifte, wordt er rente berekend over een periode tot maximaal 19 weken na indienen van de aangifte.

Om de belastingrente te beperken, kunt u een voorlopige aanslag aanvragen of een reeds opgelegde voorlopige aanslag aanpassen, zodat u later geen of slechts een klein bedrag aan belasting hoeft bij te betalen. Het blijft dus van belang om zo goed mogelijk in te schatten hoeveel belasting u moet betalen, zodat u hier de juiste voorlopig aanslag voor op kunt laten leggen. Uiteraard geldt dit voor uw aanslag vennootschapsbelasting.