Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Verlaag uw eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Verlaag uw eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Verlaag uw eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Inleiding

Bent u (of is uw partner) opgenomen of wordt u (of uw partner) binnenkort opgenomen in een instelling in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz)? U weet ongetwijfeld dat de eigen bijdrage Wlz fors kan zijn. In deze brief leggen wij eerst kort uit hoe u die eigen bijdrage kunt berekenen. Daarna schetsen we een paar mogelijke maatregelen die u kunt treffen om de eigen bijdrage te verlagen.

Eigen bijdrage bereken

Het berekenen van de eigen bijdrage is bijzonder gecompliceerd. Op de site van het CAK (www.hetcak.nl) kunt u een indicatieve berekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Er zijn twee soorten eigen bijdragen. Een lage van maximaal € 861,80 (2019) per maand en een hoge van maximaal € 2.364,80 (2019) per maand. De lage bijdrage geldt gedurende de eerste 4 maanden voor iedereen die in een Wlz-instelling verblijft. Daarna geldt de lage eigen bijdrage alleen nog in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld als u in een Wlz-instelling woont en uw partner nog thuis woont of als u betaalt voor het levensonderhoud van een kind jonger dan 27 jaar.

Let op!

U bent voor de berekening van de eigen bijdrage Wlz ‘partner’ van elkaar als u gehuwd of geregistreerd bent. Geen partner betekent na de eerste 4 maanden automatisch dat u de hoge eigen bijdrage moet betalen.

Mogelijke maatregelen

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen in box 1 en de omvang van uw vermogen in box 3. Uw inkomen is lastig ‘bij te sturen’, maar maatregelen om uw box-3-vermogen te verlagen hoeven niet persé al te ingewikkeld te zijn. Zonder volledig te zijn noemen we er een paar. U kunt bijvoorbeeld schenkingen doen aan uw kinderen (al dan niet op papier). U kunt overwegen eventuele overbedelingsschulden aan uw kinderen af te lossen. Aflossen van uw hypotheek op de eigen woning kan mogelijk ook een goed idee zijn. Tot slot noemen we de mogelijkheid om uw vermogen onder te brengen in een door u op te richten bv, waardoor uw vermogen ‘verhuist’ van box 3 naar box 2. Box 2 telt immers niet mee bij de berekening van de eigen bijdrage.

Let op!

Hebben u en uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en wordt u of uw partner in een Wlz-instelling opgenomen? In dat geval kunt u ervoor kiezen om voor de AOW als ongehuwd te worden aangemerkt. Deze keuze levert weliswaar een fors hogere AOW-uitkering op, maar dit voordeel kan ruimschoots teniet worden gedaan, doordat u in dat geval de hoge eigen bijdrage Wlz moet betalen! Een eenmaal gemaakte keuze voor ongehuwden-AOW kan niet meer worden teruggedraaid.

Meer informatie?

We kunnen ons voorstellen dat dit voor u geen eenvoudige materie is. Wilt u weten of er besparingen mogelijk zijn, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Wacht echter hiermee niet te lang. De omvang van uw vermogen in box 3 wordt immers steeds berekend op basis van het vermogen per 1 januari van ieder jaar.