Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Verlengde weidegang, start uiterlijk 1 juni

Verlengde weidegang, start uiterlijk 1 juni

Vanwege het natte voorjaar is de uiterste startdatum voor weidegang voor de eco-premie verschoven. U moet nu uiterlijk op 1 juni met beweiden zijn gestart. De overige voorwaarden blijven gelijk.

Eco-activiteit ‘Weidegang’

Voor de eco-activiteit ‘Weidegang’ moet u zich uiterlijk 15 mei aangemeld hebben bij RVO en de Stichting Weidegang. Bij RVO is de uiterste datum, met de uitstel van de Gecombineerde opgave, verschoven naar 17 mei. Inmiddels heeft RVO bekend gemaakt dat uiterlijk 1 juni met de weidegang moet worden gestart (was 15 mei).

Geen wijziging in aantal uren en dagen

Het aantal uren (1.500 of 2.500) en het aantal dagen (120) waar u minimaal aan moet voldoen blijven wel gelijk.