Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Verlenging uitrijperiode dierlijke mest

Verlenging uitrijperiode dierlijke mest

Door de droogte van de afgelopen tijd is de uitrijperiode van dierlijke mest op bouwland en grasland verlengd. Er gelden wel enkele voorwaarden. Waar moet u rekening mee houden?

Uitrijperiode bouwland Op bouwland mag u op elke grondsoort t/m 15 september dierlijke mest (vaste mest en drijfmest) uitrijden.

Voorwaarden alle grondsoorten Uiterlijk 17 september moet u een groenbemester of winterkoolzaad voor de zaadteelt in 2019 inzaaien. Of u moet in het najaar bloembollen planten.

Extra voorwaarde op zand- en lössgrond Naast bovenstaande voorwaarden geldt voor zand- en lössgrond nog een extra voorwaarde. U mag alleen de volgende gewassen als groenbemester gebruiken: gras, wintergraan (rogge, tarwe, gerst, triticale), bladkool, bladrammenas of Japanse haver.

Geen bemesting na maïs op zand- en lössgrond Op zand- en lössgrond mag u na de oogst van maïs geen bemesting toepassen.

Uitrijperiode grasland De uitrijperioden voor dierlijke mest zijn ook voor grasland verlengd. U mag dierlijke mest (vaste mest en drijfmest) uitrijden: • T/m 15 september op zand- en lössgrond. • T/m 30 september op klei- en veengrond.