Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Vestigingssteun Jonge landbouwers

Vestigingssteun Jonge landbouwers

Bent u een jonge landbouwer? En heeft u op 1 januari 2023 of later een landbouwbedrijf (deels) overgenomen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de ‘Vestigingssteun Jonge landbouwers’. U kunt deze subsidie vanaf 3 juni 2024 aanvragen.

Doel en hoogte subsidie

De subsidie is bedoeld om te stimuleren dat jonge landbouwers een landbouwbedrijf overnemen. Daarnaast is het de bedoeling dat het bedrijf duurzaam wordt ontwikkeld binnen de GLB-doelen. De subsidie bedraagt € 80.000.

Voorwaarden jonge landbouwer

Als jonge landbouwer moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

• U hebt op 1 januari 2023 of later een landbouwbedrijf overgenomen of bent een bedrijf gestart.

• U bent op 31 december 2024 niet ouder dan 39 jaar.

• U bent bedrijfshoofd op het moment van aanvraag.

• U heeft een land- of tuinbouwopleiding of u beschikt over passende vaardigheden.

Bedrijf daadwerkelijk overgenomen of gestart

U moet het bedrijf volledig op naam hebben staan of, als er sprake is van een samenwerkingsverband (maatschap of Vof), tenminste 50% van het eigen vermogen in bezit hebben. Bij een BV (of NV) moet u minimaal 50% van de aandelen bezitten.

Openstellingsperiode

U kunt de subsidie aanvragen in de periode van 3 juni t/m 2 augustus 2024. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. Hierdoor is het van belang dat u uw aanvraag zo spoedig mogelijk vanaf 3 juni indient. Bij de aanvraag moet u o.a. een bedrijfsplan indienen en bewijsstukken dat u het bedrijf (deels) in bezit heeft.