Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Voor wie geldt de informatieplicht energiebesparing?

Voor wie geldt de informatieplicht energiebesparing?

Verbruikt u aan energie 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas of meer? En valt uw bedrijf onder het ‘Activiteitenbesluit’? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Hoe bepaalt u of u aan deze verplichting moet voldoen?

Energieverbruik Voor het energieverbruik is het meest recente kalenderjaar bepalend. Dit is meestal 2018, of 2017 als de gegevens over 2018 nog niet bekend zijn. Gaat u in 2019 (veel) minder energie verbruiken, omdat u inmiddels energiebesparende maatregelen heeft genomen? Dan moet u toch uitgaan van 2018 (of eventueel 2017). Het verbruik van het kalenderjaar 2019 is immers nog niet bekend.

Activiteitenbesluit Of uw bedrijf onder het ‘Activiteitenbesluit’ valt, is in veel gevallen afhankelijk van het aantal dieren dat u houdt. Het ‘Activiteitenbesluit’ is van toepassing als u bijvoorbeeld 40.000 stuks pluimvee, 200 melkkoeien, 1.200 vleesrunderen, 2.000 vleesvarkens of 750 zeugen houdt of minder. Houdt u meer dieren? Dan bent u vergunningsplichtig, zie ook deze link. Akker- en tuinbouwbedrijven vallen doorgaans onder het ‘Activiteitenbesluit’.

Andere activiteiten Naast het aantal dieren kunnen ook andere activiteiten bepalend zijn of uw bedrijf wel of niet onder het ‘Activiteitenbesluit’ valt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de opslag van drijfmest in mestbassins (opslag in mestkelders en andere ondergrondse mestopslagen tellen niet mee) en de opslag van vaste dierlijke mest.

Module Met de online module ‘Activiteitenbesluit Internet Module’ kunt u, eventueel samen met uw adviseur, bepalen of het ‘Activiteitenbesluit’ voor uw bedrijf van toepassing is.

Zit u boven de norm voor energieverbruik en valt u onder het ‘Activiteitenbesluit’? Voldoe dan uiterlijk 1 juli 2019 aan uw informatieplicht energiebesparing.

Bel mij terug