Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Voorkom belastingrente door middel van aanvragen van een voorlopige aanslag.

Voorkom belastingrente door middel van aanvragen van een voorlopige aanslag.

Voorkom belastingrente door middel van aanvragen van een voorlopige aanslag.

Als je verwacht over fiscaal jaar 2020 en/of 2021 inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te moeten betalen, of bij te moeten betalen, ben je misschien ook belastingrente verschuldigd. Als je liever geen rente betaald is het van belang dat je op tijd voldoende belasting hebt betaald via een ‘voorlopige aanslag’. Hoe werkt dat? Dien als ondernemer uiterlijk vóór 1 mei van het opvolgende jaar, bij de Belastingdienst een verzoek in voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Is er al een voorlopige aanslag opgelegd, maar is deze naar verwachting te laag? Dien dan een aangepast verzoek in. Zorg dat je nauwkeurig de verschuldigde belasting probeert in te schatten. Blijkt de schatting te laag te zijn geweest? Dan berekent de Belastingdienst over het meerdere dat je moet bijbetalen, alsnog belastingrente. De belastingrente begint dan te tellen vanaf 1 juli van het opvolgende jaar. Let op: is de schatting te hoog? Dan vergoedt de Belastingdienst geen belastingrente over de in eerste instantie te veel betaalde belasting.

In verband met de coronacrisis is de belastingrente vorig jaar tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Het tarief van 0,01% gold voor de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020. Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief van de belastingrente weer 4%. De belastingrente van 4% geldt op dit moment ook voor de vennootschapsbelasting en wel tot en met 31 december 2021. Daarna gaat de belastingrente op de vennootschapsbelasting weer omhoog naar het (forse) standaardpercentage van 8%. Met name deze 8% belastingrente is al jaren een doorn in het oog van ondernemers en adviseurs, zeker gezien de lage rentestand van de laatste jaren. Vooralsnog is er echter geen wijziging van het percentage in zicht.

Twijfel je of je te veel of te weinig belasting hebt betaald over fiscaal jaar 2020? Denk je dat de voorlopige aanslag over 2021 te laag of te hoog is? Neem in beide gevallen even contact met ons op, zodat wij samen een inschatting kunnen maken en eventueel een (aangepaste) voorlopige aangifte kunnen indienen.