Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Voorlopige basispremie en eco-premie 2023

Voorlopige basispremie en eco-premie 2023

Onlangs zijn de voorlopige bedragen voor de basispremie en de eco-premie vastgesteld. U krijgt veel lagere bedragen dan eerder zijn aangekondigd. Een forse tegenvaller!

Basispremie: 85% van verwachte definitieve waarde De voorlopige basispremie is als volgt: • Eerste 40 hectare: € 196/ha (€ 150 + € 46). • Boven 40 hectare: € 150/ha.

Deze bedragen zijn circa 85% van de bedragen die definitief worden verwacht. Dit betekent dat LNV ervan uit gaat dat de definitieve bedragen circa € 232 (eerste 40 ha) en € 176 (boven 40 ha) worden.

Fors lager dan eerdere bedragen

Eerder zijn de volgende bedragen gecommuniceerd: € 276 respectievelijk € 220.

Eco-premie: minimaal bedrag

De voorlopige eco-premies zijn vastgesteld op basis van de aanmeldingen eerder dit jaar (met de Gecombineerde opgave in mei/juni). In tabel 1 staan de voorlopige eco-premies en de eerder aangekondigde eco-premies.

Tabel 1. Voorgestelde en eerder aangekondigde eco-premies Klasse Voorlopige eco-premie Eerder aangekondigde eco-premie Brons € 44 € 60 Zilver € 74 € 100 Goud € 148 € 200

De genoemde bedragen minimale bedragen. Als uiteindelijk minder bedrijven aan de eco-regeling meedoen of in een lagere klasse terecht komt, kunnen de bedragen hoger uitkomen.