Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Voucher voor bedrijfsadvies, aanvragen vanaf 30 nov

Voucher voor bedrijfsadvies, aanvragen vanaf 30 nov

Binnenkort kunt u zogenaamde kennisvouchers (waardebonnen) aanvragen voor een specifiek bedrijfsadvies. Zo’n voucher kunt u gebruiken voor individueel advies, groepsadvies of een ‘Verdiepingscursus stikstof’.

Bedrijfsadvies

U kunt een voucher aanvragen voor maximaal € 1.500 voor (groeps)advies over o.a. het verminderen van emissies, duurzaam bodembeheer, weerbare teeltsystemen, circulair gebruik van producten, natuurinclusieve landbouw en precisielandbouw. Ook is de voucher in te zetten voor uw persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van uw bedrijf of advies over samenwerking en bedrijfsovername.

BAS-adviseur

Een belangrijke voorwaarde is, dat het door u gevraagde advies wordt gegeven door een erkende adviseur. De adviseur moet ingeschreven zijn in het BAS-register. Een adviseur wordt alleen in dit register opgenomen, indien deze heeft aangetoond dat hij/zij voldoende kennis heeft en onafhankelijk is.

Verdiepingscursus stikstof

U kunt een voucher ook gebruiken voor het volgen van een ‘Verdiepingscursus stikstof’. Deze wordt aangeboden door de agrarische hogescholen en de WUR.

Aanvragen en inleveren

Aanvragen van een voucher kan vanaf 30 november bij RVO. Wees er snel bij, want op is op. Bij de aanvraag moet u aangeven waarvoor u de voucher gaat inzetten en bij welke adviseur of cursusinstelling. Na het verkregen advies of de cursus levert u de voucher in bij uw adviseur of de cursusinstelling. Deze vraagt vervolgens de uitbetaling aan.