Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Vraag tijdig (nadere) voorlopige aanslag Vpb aan en voorkom verhoogde belastingrente

Vraag tijdig (nadere) voorlopige aanslag Vpb aan en voorkom verhoogde belastingrente

Op 1 maart 2023 wordt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (en bronbelasting) verhoogd van 8% naar 10,5%. Dit is bepaald in artikel 1, letter b Besluit belasting- en invorderingsrente en een direct gevolg van de verhoging van de wettelijke rente voor handelstransacties op 1 januari 2023. Moet de bv van je klant over 2022 vennootschapsbelasting betalen? Dan is het dus nog belangrijker geworden om vóór 1 mei 2023 een verzoek in te dienen om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo voorkom je dat de bv achteraf veel belastingrente moet betalen.

Is het verzoek binnen vier maanden na afloop van het belastingjaar ingediend en komt de (aanvullende) voorlopige aanslag overeen met het bedrag waar je om hebt verzocht? Dan hoeft de bv geen belastingrente te betalen. Doe je geen verzoek voor de aanslag vennootschapsbelasting 2022, dan wordt er in beginsel vanaf 1 juli 2023 belastingrente berekend over de te betalen aanslag. Ook voor eerdere jaren kan het van belang zijn om te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag.