Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Vrijstelling zoogkoeien overdraagbaar

Vrijstelling zoogkoeien overdraagbaar

Bent u zoogkoeienhouder? Dan kunt u gebruik maken van de ‘Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij’. De regeling is vanaf nu opgenomen in de ‘Meststoffenwet’. De voorwaarden van de wettelijke regeling zijn gelijk aan die van de ‘oude’ tijdelijke regeling. De vrijstelling is inmiddels overdraagbaar bij een bedrijfsoverdracht.

Vrijstellingsregeling

Als zoogkoeienhouder kunt u gebruik maken van de ‘Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij’. Als u deelneemt dan heeft u voor het vrouwelijke jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden geen fosfaatrechten nodig. Aan de vrijstelling zitten meerdere voorwaarden verbonden.

Na overdracht tijdig melden

U kunt bij een bedrijfsoverdracht de vrijstelling onder voorwaarden overdragen. De vrijstelling is overdraagbaar bij een volledige bedrijfsoverdracht naar een nieuw bedrijf (nieuw KVK-nummer). U moet uw nieuwe bedrijf binnen 30 dagen na overdracht en uiterlijk binnen hetzelfde kalenderjaar aanmelden bij RVO.

Alle bedrijven voldoen aan de voorwaarden

U kunt de vrijstelling alleen overdragen als alle betrokken partijen het gehele kalenderjaar aan de voorwaarden voldoen.