Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Wat is de btw op verhuur van onroerend goed?

Wat is de btw op verhuur van onroerend goed?

De verhuur van onroerend goed kan mooie (bij)verdiensten opleveren. Maar wat zijn de fiscale consequenties? Meer specifiek: hoe zit het met de omzetbelasting of btw op de verhuur van onroerend goed? Hierbij zijn 3 mogelijkheden te onderscheiden.

Vrijgestelde verhuur

De hoofdregel bij verhuur onroerend goed is dat deze vrijgesteld is van omzetbelasting. U berekent geen btw over de huur en kunt ook geen btw als voorbelasting in aftrek brengen.

Van rechtswege belast

In enkele gevallen is de verhuur van rechtswege belast met btw. Dit is het geval bij verhuur voor een kortlopende periode, bijvoorbeeld bij verhuur van een vakantiewoning en bij de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. In dit geval kunt u mogelijk gebruik maken van de zogenaamde ‘Kleine Ondernemersregeling’, waarbij de btw-plicht vervalt. U kunt gebruik maken van de KOR indien u jaarlijks minder dan € 20.000 aan omzet heeft en u in Nederland gevestigd bent.

Optie belaste verhuur

U kunt ook kiezen voor ‘belaste verhuur’. Dat is gunstig als u gaat verhuren aan een btw-plichtige ondernemer die het onroerend goed voor tenminste 90% gaat gebruiken voor btw belaste bedrijfsactiviteiten én wanneer het onroerend goed zelfstandig te exploiteren is. Het voordeel hiervan is dat u de btw op aankoop-, bouw- en overige kosten als voorbelasting in aftrek kunt brengen in de btw-aangifte.

Wanneer u kiest voor belaste verhuur moet er binnen 3 maanden na ingang van de huur een gezamenlijk verzoek worden ingediend bij de belastingdienst. U kunt ook in de huurovereenkomst opteren voor belaste verhuur en een verklaring van de huurder opnemen dat hij de onroerende zaak voor tenminste 90% voor belaste omzet gebruikt. U en de huurder kunnen niet terugkomen op de keuze voor belaste verhuur. Belaste verhuur stopt wel als het recht op belaste verhuur vervalt, bijvoorbeeld als de huurder niet meer voldoet aan de 90% eis. Of als een andere huurder het pand gaat huren en u samen niet kiest voor belaste verhuur. In geval van belaste huur kunt u geen gebruik maken van de ‘Kleine Ondernemersregeling’.

Herzieningsperiode

Als u een onroerende zaak koopt, moet u voor het jaar waarin u de zaak gaat gebruiken en de 9 daaropvolgende jaren beoordelen of u de btw over de aankoop mag aftrekken. Dit heet de herzieningsperiode. Verkoop van het onroerend goed kan gevolgen hebben voor de btw die u hebt afgetrokken.

Bij de verhuur van onroerend goed zijn dus verschillende opties als het gaat over de btw. Bovendien zijn er in bijzondere gevallen uitzonderingen op deze regels mogelijk. Laat u dus goed informeren over uw mogelijkheden.