Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Weet u wat u te wachten staat over erfbelasting?

Weet u wat u te wachten staat over erfbelasting?

In het najaar heeft collega Wiljam Schellekens een artikel gedeeld over ‘schenken’. In navolging daarop zou ik graag aandacht besteden aan wat ook wel ‘het belastingspook’ wordt genoemd: de erfbelasting.

Op dit moment vindt er in de 2e kamer een discussie plaats over het invoeren van rouwverlof bij het verlies van partner of kind. Marrit van Exel verloor in 2011 haar man en verloor haar dochter in 2018. Inmiddels is ze rouwcoach en ze maakt zich hard voor meer aandacht op de werkvloer voor de impact van verlies. Zelf heeft ze een hele begripvolle werkgever gehad, maar ze verbaasde zich erover dat er in de wet niks geregeld is voor rouw.

Waarom ‘rouwverlof’? Nabestaanden krijgen dan tijd voor de verwerking van het verlies van een dierbare en de onrust die dat in de persoonlijke situatie teweeg kan brengen. Er komt heel wat bij kijken als een partner, ouder of kind overlijdt.

Om te voorkomen dat er onrust ontstaat over wat een dergelijk verlies voor gevolgen heeft op uw persoonlijke situatie is het goed even stil te staan bij wat wel of niet noodzakelijk is om te regelen bij een overlijden en wanneer. De zorg rondom financiën wordt hierdoor alvast weggenomen.

Testament & levenstestament

Allereerst is het van belang dat u in een testament bij een notaris laat vastleggen hoe de zaken geregeld worden na het overlijden. Maar u kunt door middel van een levenstestament ook al bepalen hoe u bij leven alles geregeld wilt hebben wanneer de situatie of de gezondheid van de persoon in kwestie dit niet meer toelaat. De notaris kan u hierover meer vertellen. Het is raadzaam hier niet mee te wachten.

Erfenis & erfrecht

Een testament, als dat er is, bepaalt hoe gehandeld moet worden na overlijden. De nabestaanden hebben voldoende tijd om te beslissen hoe de zaken geregeld kunnen worden. Binnen 3 maanden na overlijden kan een nabestaande een verklaring bij de notaris tekenen waarin men aangeeft de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat wil zeggen “onder voorbehoud”. Hierbij wordt een eventueel negatief erfdeel afgewend. Daarnaast willen instanties zoals de bank, verzekering en zelfs leveranciers graag weten wie mag handelen namens de overledene. Hiervoor is een verklaring van erfrecht van belang. Deze wordt door de notaris opgesteld. Hieruit blijkt wie de erfgenamen zijn en wie dus mogen handelen. Vraag deze verklaring z.s.m. aan om vertraging bij deze instanties te voorkomen.

Belasting & erfbelasting

Na 3 tot 5 maanden ontvangen de nabestaanden een aangiftebiljet inkomstenbelasting, het zogenaamde F-biljet. Dit biljet is eigenlijk te vergelijken met de aangifte inkomstenbelasting, maar dan voor de overledene en eventueel de partner. Voor 1 mei na afloop van het jaar van overlijden, hoeft dit biljet pas te worden ingediend.

Daarnaast ontvangen de nabestaanden in de meeste gevallen ook een aangifte erfbelasting. Dit biljet moet binnen 8 maanden na overlijden worden ingediend. Wanneer dat niet haalbaar is kan er altijd uitstel worden aangevraagd. Na een overlijden kan er dus veel geregeld worden binnen aanvaardbare termijnen, maar praat er alvast met uw adviseur over. Dat voorkomt onaangename verrassingen op een toch al moeilijk moment. Hierdoor zijn u en/of uw nabestaanden goed voorbereid op wat komen gaat. Nabestaanden krijgen daardoor de ruimte voor het verdriet en de rouw die ontstaat bij het overlijden van een naaste. Zij kunnen dan deze administratieve kwesties met een gerust hart even naar de achtergrond plaatsen.

In mijn volgend artikel zal ik verder ingaan op het verdelen van vermogen voor en na overlijden. Hierbij kijken we vooral naar de persoonlijke situatie en het zoveel mogelijk verlagen van de belastingdruk nu en straks...

Ton Timmerman