Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Wijzigingen in Tabellenbrochure 2019; bijna compleet

Wijzigingen in Tabellenbrochure 2019; bijna compleet

Voor de juiste berekeningen voor alle zaken rondom de Meststoffenwet zijn veel normen en forfaits nodig. Deze (en meer) informatie is terug te vinden in de Tabellenbrochure 2019. Het heeft lang geduurd, maar inmiddels zijn (de meeste) wijzigingen opgenomen.

Wijzigingen Per 1 januari zijn een aantal wijzigingen in de meststoffenwetgeving doorgevoerd waar u mogelijk ook mee te maken heeft. Zo zijn er wijzigingen in de stikstofgebruiksnormen, het uitrijschema voor dierlijke mest en diverse andere forfaits. In de Tabellenbrochure 2019 vindt u een totaaloverzicht.

Nog niet volledig Helaas zijn een aantal wijzigingen niet opgenomen in de Tabellenbrochure. Het betreft de onderstaande zaken die waarschijnlijk dit jaar ook niet meer worden verwerkt.

Graszaadstoppel Gebruikt u graszaadstoppel als groenbemester? Deze norm voor deze groenbemester is nog niet in de brochure opgenomen. De stikstofgebruiksnorm die u hiervoor moet hanteren, is gelijk aan de norm voor ‘Niet-vlinderbloemige groenbemesters’, dit geldt voor iedere grondsoort. Let wel op de minimale teeltperiode.

Vanggewas na mais De nieuwe regels omtrent het verplichte vanggewas na mais zijn ook niet verwerkt in de Tabellenbrochure.

50% korting op stikstofnorm Teelt u een groenbemester op zand- of lössgrond? Dan moet u de stikstofgebruiksnorm in de meeste gevallen met 50% korten. Ook dit staat nergens vermeld.

Korting na graslandvernietiging Vernietigt u grasland op zand- en lössgrond? De kortingen op de stikstofgebruiksnormen, die hierbij kunnen gelden, kunt u ook niet terugvinden.

! Houd bij uw bedrijfsvoering rekening met de gegevens uit de Tabellenbrochure 2019. Let erop, dat sommige wetswijzigingen nog niet opgenomen zijn. Raadpleeg bij twijfel uw adviseur.