Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Wintergraan na snijmais niet als GPS oogsten

Wintergraan na snijmais niet als GPS oogsten

Teelt u snijmais op zand- of lössgrond? U bent dan verplicht om een vanggewas te telen. Bij gangbare snijmais is één van de mogelijkheden om uiterlijk 31 oktober een wintergraan te zaaien die u volgend jaar verplicht als hoofdteelt moet telen en oogsten. Dit graan mag u niet als GPS oogsten.

Wintergraan telen Wilt u een wintergraan telen als vanggewas na de teelt van gangbare snijmais? U kunt dan kiezen uit wintertarwe, -gerst, -rogge, spelt en triticale. Bij inzaai na 1 oktober moeten deze gewassen volgend jaar verplicht als hoofdteelt dienen. De gewassen hoeven (bij inzaai na 1 oktober) niet direct na de oogst, maar wel uiterlijk 31 oktober gezaaid te worden. Ook is het verplicht deze keuze bij RVO te melden.

Spelt Wilt u spelt als vanggewas telen? Bij dit gewas geldt altijd, ook bij een inzaai voor 1 oktober, de verplichting dat het als hoofdteelt moet blijven staan.

GPS is geen hoofdteelt Alleen het wintergraan die met een rijpe korrel geoogst wordt, ziet RVO als een hoofdteelt. Dit betekent dat, wanneer u een wintergraan teelt dat het volgende jaar als hoofdteelt moet dienen, deze niet als gehele-plant-silage (GPS) mag worden geoogst. Op het tijdstip van oogsten is de korrel, geoogst als GPS, immers nog niet rijp.

Gaat u als verplicht vanggewas na gangbare snijmais op zand- en lössgrond een wintergraan telen? In veel gevallen moet dit graan het volgende jaar als hoofdteelt worden geteeld. Dit graan moet volgend jaar rijp worden geoogst. Het is niet toegestaan om dit graan als GPS (met een onrijpe korrel) te oogsten.