Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Wordt uw onderneming controleplichtig?

Wordt uw onderneming controleplichtig?

Wanneer uw onderneming groeit kan het zijn dat uw onderneming controleplichtig wordt op basis van de Wet toezicht Accountantsorganisaties (Wta). De plicht betekent ‘externe controle van de financiële verantwoording van een onderneming ten behoeve van het maatschappelijk verkeer’. Deze verplichting treedt in werking wanneer de onderneming aan specifieke criteria voldoet. Deze criteria voor de ‘controleplicht’ bevatten grensbedragen voor onder andere het balanstotaal en de jaaromzet waarboven de plicht in werking treedt.

Het doel van deze controle is om de betrouwbaarheid en transparantie van de financiële informatie te waarborgen, zodat belanghebbenden een goed inzicht krijgen in de financiële positie en prestaties van de onderneming.

Nieuwe criteria

De Europese Commissie heeft besloten om – voor het eerst sinds 2013 - deze grensbedragen te verhogen. Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren, zouden anders te veel mkb-bedrijven controleplichtig worden. Daarom is besloten om de grensbedragen, balanstotaal en netto-omzet, met 25 procent te verhogen. Het derde criterium, het aantal werknemers, blijft ongewijzigd. De wijziging geldt vanaf 1 januari 2024. Maar naar wens van de onderneming en accountant, mogen de verhoogde grensbedragen ook al vanaf 1 januari 2023 toegepast worden.

Middelgroot = controleplichtig

Is uw onderneming groeiende en gaat deze richting ‘middelgroot’, houdt er dan rekening mee dat de onderneming in de toekomst controleplichtig zal zijn. Als er twee jaar op rij voldaan wordt aan twee van de drie criteria, dan is de controleplicht van toepassing.

Waar moet u onder andere rekening mee houden als er sprake is van controleplicht?

 Er moet een externe accountant worden aangesteld die bevoegd is om de controle uit te voeren. Begin hier op tijd mee! In deze tijd is het lastig om een accountantskantoor te vinden die nog ruimte heeft in de planning om een nieuwe controle uit te voeren.

 Het is van belang dat de ‘samenstelaccountant’ en ‘externe accountant’ op tijd overleg hebben, voor bijvoorbeeld de uitvoering van voorraadinventarisaties.

 De externe accountant dient een helder en overzichtelijk beeld te hebben van de administratieve organisatie, inclusief onderbouwing van alle processen en risico’s.