Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

03 | 09 | 2023
Controle 'GLB' met wekelijkse satellietbeelden

Controle 'GLB' met wekelijkse satellietbeelden

RVO controleert met wekelijkse satellietbeelden of uw percelen voldoen aan de definitie van subsidiabel areaal. Is dit bij een perceel niet het geval en heeft u hierop wel GLB-subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u een bericht van RVO. U kunt dan aanvullend bewijs indienen of het perceel intrekken.

22 | 08 | 2023
Voucher voor cursus 'duurzame landbouw'

Voucher voor cursus 'duurzame landbouw'

U kunt vanaf 1 september een voucher aanvragen voor het volgen van een cursus. De waarde van de voucher bedraagt € 800. De cursus kunt u volgen bij een van de deelnemende kennisinstellingen. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

22 | 08 | 2023
Voucher voor advies duurzame landbouw

Voucher voor advies duurzame landbouw

Vanaf 1 september kunt u een adviesvoucher aanvragen voor een onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw bedrijf. De waarde van de voucher is € 1.500. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

22 | 08 | 2023
Subsidie werktuigen voor vernietigen groenbemester

Subsidie werktuigen voor vernietigen groenbemester

In de periode van 1 t/m 29 september 2023 kunt u subsidie aanvragen voor werktuigen om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’. In aanmerking komen o.a. een messenwals, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. De subsidie bedraagt 50% van de aanschafkosten. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

22 | 08 | 2023
Bedrijfsplanvoucher voor omschakeling

Bedrijfsplanvoucher voor omschakeling

Met een bedrijfsplanvoucher kunt u een bedrijfsplan laten opstellen voor het verduurzamen van het bedrijf. U kunt het bedrijfsplan ook gebruiken voor bijvoorbeeld een financieringsaanvraag. U kunt de voucher aanvragen in de periode van 1 september t/m 13 oktober. De waarde bedraagt € 6.000. Aanvragen worden toegewezen op volgorde van binnenkomst.

02 | 08 | 2023
Korting bij niet (tijdig) inzaaien vanggewas op zand en löss

Korting bij niet (tijdig) inzaaien vanggewas op zand en löss

Vanaf dit jaar bent u ‘verplicht’ om na de meeste teelten op zand- en lössgrond uiterlijk 1 oktober een vanggewas te telen. Teelt u later of helemaal geen vanggewas dan krijgt u een oplopende korting op de stikstofnorm. Percelen waarop u een wintergewas teelt zijn vrijgesteld. Het verplichte vanggewas na mais blijft ongewijzigd.

02 | 08 | 2023
Vanaf 2024 vaak geen stikstofnorm groenbemester meer

Vanaf 2024 vaak geen stikstofnorm groenbemester meer

Vanaf 2024 krijgt u in de meeste situaties geen stikstofgebruiksnorm voor een groenbemester. De aanscherping werd eerder aangekondigd voor 2023 maar is uitgesteld. Alleen na de teelt van granen, gras- en koolzaad kunt u in 2024 nog een stikstofgebruiksnorm krijgen.

23 | 07 | 2023
Informatieplicht energiebesparing 2023

Informatieplicht energiebesparing 2023

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas of meer? Dan moet u aan RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf van toepassing zijn. Ook moet u aangeven welke maatregelen u inmiddels al heeft genomen of gaat nemen.

23 | 07 | 2023
Forse stijgingen Pachtnormen 2023

Forse stijgingen Pachtnormen 2023

Onlangs zijn de nieuwe pachtnormen bekend gemaakt. Deze gelden vanaf 1 juli 2023. De pachtnormen zijn fors gestegen: van 12% tot 54%, afhankelijk van het pachtprijsgebied. Met deze nieuwe normen kunt u controleren of de nieuwe pachtprijzen goed worden doorgevoerd voor het nieuwe pachtjaar vanaf 1 juli 2023.

05 | 07 | 2023
Waarde productierechten bij opkoopregelingen

Waarde productierechten bij opkoopregelingen

Deelnemers aan de opkoopregelingen Lbv-plus of Lbv moeten productierechten laten vervallen. De waarde voor deze productierechten is onlangs vastgesteld.